• Samhälle som skapar hälsa

   

  En god folkhälsa skapas av oss alla tillsammans. Många faktorer i samhället påverkar och har betydelse för hälsan. Vi anser att civilsamhället med föreningslivet är ryggraden i samhället som kan erbjuda gemenskap och meningsfulla aktiviteter. Det bidrar till förbättrad folkhälsa. Kultur och bildning är viktiga beståndsdelar som ger livet mål och mening. Tryggheten i samhället behöver stärkas. Kollektivtrafik och näringsliv bidrar till att utveckla hela Värmland.

   

  Kristdemokraterna vill;

  • Öka samarbetet med de idéburna organisationerna och föreningslivet
  • Öka möjligheten till utbildning – fortsätt utveckla våra folkhögskolor
  • Möjliggöra kulturaktiviteter i hela länet
  • Arbeta för likvärdiga och jämlika livsvillkor i hela Värmland.
  • Utveckla och stärk grön rehabilitering – även i privat regi
  • Skapa en kollektivtrafik för alla – fler snabbusslinjer för ökad arbetspendling
  • Underlätta för företagare på landsbygden att utveckla sin verksamhet