Bli medlem eller få mer information

Vi skickar gärna information om oss kristdemokrater. Hör av dig till någon av oss och berätta gärna om det är någon speciell fråga du vill veta mer om.

Om du delar våra värderingar är det också mycket trevligt om du väljer att bli medlem i vår lokalavdelning.