Politiker

Här nedan finns en lista på Kristdemokraternas alla politiska uppdrag i Vetlanda kommun:

Kommunstyrelsen

Ordinarie:
Monica Samuelsson

Ersättare:
Hans Svensson

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ersättare:
Monica Samuelsson

Kommunfullmäktige

Ordinarie:
Monica Samuelsson, ledamot
Hans Svensson, ledamot
Jan-Erik Josefsson, ledamot
Ingemar Sturesson, ledamot
Anders Rodewald, ledamot

Ersättare:
Francesc Morello-Martinez
Gun-Britt Sigfridsson
Kristoffer Kaspersson

Revisionen

Lars-Göran Axelsson, ledamot

Barn- och utbildningsnämnden

Ingemar Sturesson, ordinarie ledamot
Marie-Louise Sollin, ersättare

Kultur- och fritidsnämnden

Gun-Britt Sigfridsson, ordinarie ledamot

Miljö- och byggnämnden

Anders Rodewald, ordinarie ledamot

Tekniska nämnden

Hans Svensson, ordinarie ledamot

Vård- och omsorgsnämnden

Jan-Erik Josefsson, ordinarie ledamot

Valnämnden

Kjell Brolin, ordinarie ledamot

Alseda kommundelsråd

Kenneth Petersson, ledamot

Bäckaby kommundelsråd

Kristoffer Kaspersson, ledamot

Ekenäs kommundelsråd

Anders Rodewald, ledamot

Korsberga kommundelsråd

Lars Anderås, ledamot

Lannaskede kommundelsråd

Jan-Erik Aspegren, ledamot

Vetlanda-Bäckseda kommundelsråd

Harrieth Andersson, ledamot

Vetlanda Stadshus AB (kommunkoncernen)

Monica Samuelsson

Witalabostäder, styrelsen

Lars Råsberg

Vetlanda industrifastigheter, styrelsen

Lars Råsberg