Politiker

Här nedan finns en lista på Kristdemokraternas alla politiska uppdrag i Vetlanda kommun:

Kommunstyrelsen

Monica Samuelsson
Hans Svensson

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Monica Samuelsson

Kommunfullmäktige

Ordinarie:
Monica Samuelsson, ledamot
Hans Svensson, ledamot
Lars Råsberg, ledamot
Jan-Erik Josefsson, ledamot

Ersättare:
Kristoffer Kaspersson
Irene Lövgren

Revisionen

Lars-Göran Axelsson, ledamot

Barn- och utbildningsnämnden

Marie-Louise Sollin, ordinarie ledamot
Irene Lövgren, ersättare

Kultur- och fritidsnämnden

Gun-Britt Sigfridsson, 2 vice ordförande

Miljö- och byggnämnden

Martin Claesson, ersättare

Tekniska nämnden

Anton Samuelsson, ersättare

Vård- och omsorgsnämnden

Jan-Erik Josefsson, 2 vice ordförande
Peter Karlkvist, ersättare

Valnämnden

Jan-Erik Aspegren, ordinarie

Alseda kommundelsråd

Kenneth Petersson, ledamot

Bäckaby kommundelsråd

Kristoffer Kaspersson, ledamot

Ekenäs kommundelsråd

Anders Rodewald, ledamot

Lannaskede kommundelsråd

Jan-Erik Aspegren, ledamot

Vetlanda-Bäckseda kommundelsråd

Harrieth Andersson, ledamot

Vetlanda Stadshus AB (kommunkoncernen)

Hans Svensson, ledamot

Witalabostäder, styrelsen

Lars Råsberg, ledamot

Vetlanda Industrilokaler, styrelsen

Lars Råsberg, ledamot

Njudung Energi i Vetlanda AB

Ove Edin, ledamot

Budgetberedningen

Monica Samuelsson, ledamot

Parlamentariska kommittén

Hans Svensson, ledamot
Monica Samuelsson, ersättare