Kriterier för vitsippspriset

Kristdemokraterna i Vetlandakommun delar årligen ut ett ”Vitsippspris” för att uppmuntra och uppmärksamma positiva företeelser i vårt närsamhälle oavsett om de sker i det tysta eller i strålkastarljuset. Priset ska i första hand ses som en uppmuntran och ett erkännande till någon enskild eller organisation som har uträttat något utöver det vanliga.