Ledamöter i kommunfullmäktige

Vi kan med glädje presentera Kristdemokraternas lag i Vetlanda kommunfullmäktige för mandatperioden 2023 till 2026.

Våra representanter i nämnder och styrelser hittar du under Om oss/Politiker.

KD:s lista inför valet fastställd

Monica Samuelsson, Hans Svensson, Gun-Britt Sigfridsson och Lars Råsberg är några av dem som återfinns på KD:s lista inför kommunvalet i september 2022.

Nu är Kristdemokraternas lista till kommunfullmäktigevalet i Vetlanda i september 2022 fastställd. Listan toppas av Monica Samuelsson, Hans Svensson, Lars Råsberg, Jan-Erik Josefsson, Kristoffer Kaspersson, Irene Lövgren och Gun-Britt Sigfridsson.

– Vi är ett bra team med 26 namn på listan. Vi ingår idag i en blocköverskridande majoritet i kommunen men går till val som enskilt parti med önskan att vinna väljarnas fortsatta förtroende. Vårt mål är att vara med och styra kommunen även efter valet och få genomslag för god kristdemokratisk politik som genomsyras av omsorgen om människor, civilsamhälle och näringsliv, säger partiets gruppledare i Vetlanda, Monica Samuelsson.

Acko på KD:s årsmöte i Vetlanda

Riksdagsledamot Acko Ankarberg Johansson (KD) från Huskvarna talade i måndags på KD:s årsmöte i Vetlanda där bland andra Hans Svensson, Jan-Erik Josefsson och Monica Samuelsson valdes in på partiets kommunfullmäktigelista inför höstens val.

– Den situation som många, inte minst äldre, nu upplever med skyhöga elräkningar, kraftigt ökade priser på bensin och diesel och stigande matpriser, måste vi ta på allvar. De insatser vi vill göra för miljön måste vara hanterbara och inte, som idag, slå hårt mot svenska hushåll och företag.

Det sade Acko Ankarberg Johansson (KD), riksdagsledamot och ordförande i riksdagens socialutskott då hon i måndags besökte Kristdemokraternas årsmöte i Vetlanda.

– Sjukvården och äldreomsorgen är våra hjärtefrågor inför valet. När jag läser Vetlandas äldreomsorgsplan blir jag glad. Den är välarbetad och viktig. Våra äldre har lidit hårt under pandemin, av viruset i sig men också av ökad ensamhet. Beslut om mer kompetens till äldreomsorgen, förbättrad arbetssituation och fler anpassade boenden, det har vi fått igenom i Sveriges riksdag. Det innebär 4 miljarder till landets kommuner årligen, varav Vetlanda får 13 miljoner.

Kristdemokraterna i ny majoritet

Från vänster: Dan Ljungström (C), Monica Samuelsson (KD), Rune Solid (L) och Henrik Tvarnö (S)

Efter intensiva förhandlingar står det nu klart att Kristdemokraterna tillsammans med Liberalerna, Centerpartiet och Socialdemokraterna kommer att utgöra majoritet i Vetlanda fram till valet 2022. Detta efter att den tidigare majoriteten sprack tidigare i höstas. Kristdemokraterna och Liberalerna har haft valteknisk samverkan sedan valet 2018. Först var tanken att sitta som vågmästare i den uppkomna situationen för att få maximalt politiskt inflytande i kommunen. Vi ser dock att kommunens viktiga verksamheter mår bra av att veta vilka som styr och, efter förhandlingar, ser vi också att inflytandet från KD och L blir rejält under mandatperiodens andra halvlek. Du som är betalande medlem i KD är varmt välkommen med på våra gruppmöten. Se notisen under ”På gång” på startsidan för att läsa mer.

Nära frågor i fokus på årsmöte

Förvaltarskap. Alla människors lika och okränkbara värde. Solidaritetsprincipen och subsidiariteten, att varje beslut ska fattas på lägsta effektiva nivå, så nära den som berörs av beslutet som möjligt.

Detta var något av vad Kristdemokraternas andre vice partiordförande, Bengt Germundsson, talade om för ett välbesökt avdelningsårsmöte på Restaurang Gärdet i Vetlanda i måndags kväll.

Från vänster Hans Svensson, Bengt Germundsson och Monica Samuelsson.

Germundsson, som till vardags är kommunalråd i Markaryds kommun, har under många år haft stort förtroende i den egna kommunen där partiet under flera val i rad befunnit sig på en nivå runt 40 procent.

– Till 99 procent är det resultatet av hårt arbete. Det är bara att kavla upp ärmarna och jobba, säger Bengt Germundsson som betonar vikten av att finnas med också i de till synes små frågorna nära kommuninvånarna.

-Tar vi inte de små och vardagsnära frågorna på allvar kan vi inte heller förvänta oss intresse eller stöd i de större.

Sandra Andersson och Malin Samuelsson underhöll med sång.

Under kvällen på Gärdet medverkade också Sandra Andersson och Malin Samuelsson från Njudungsgymnasiets musiktilläggsklass med uppskattad sång och musik.

Under årsmötet valdes Hans Svensson till ordförande i Kristdemokraternas partiavdelning i Vetlanda och Monica Samuelsson till vice ordförande.

Styrelsen består nu, utöver dessa, av Ingemar Sturesson, Jan-Erik Josefsson, Gun-Britt Sigfridsson, Mats Rendahl, Kristoffer Kaspersson, Anders Rodewald och Eva Bondesson.

Till ersättare valdes Kjell Enell, Adel Källkrans och Madelene Palmgren.

Ett aktivt år med goda resultat bland annat i valet till Europaparlamentet summerades och en plan för nya kommande aktiviteter antogs.

KD Vetlanda besökte Withalabostäder

Måndagen den 4 november möttes Kristdemokraternas partigrupp i Vetlanda till gruppmöte. Denna gång var platsen de båda kommunala bolagen Witalabostäder AB och Vetlanda Industrilokaler AB på Stålgatan i Vetlanda där nytillträdde VD:n Patrik Styrbjörn berättade om företagens uppdrag och verksamheter. Kristdemokraternas ledamot i de båda företagens styrelser är Tommy Risarp.

Gemensamt gruppmöte för KD och L

I oktober höll Kristdemokraterna och Liberalerna i Vetlanda gemensamt gruppmöte i Equmeniakyrkan i Ekenässjön. Anders Saldner, chef för socialförvaltningen fanns på plats för att berätta om förvaltningens arbete. Det blev också en lång och givande stund med många frågor och diskussioner.

Gruppmöte på Njudung Energi AB

Kristdemokraterna i Vetlanda möttes under måndagen till gruppmöte på Njudung Energi i Vetlanda där företagets VD Ola Rosander berättade om verksamheten och aktualiteter inom bolaget. Det blev också rundvandring i de nya lokalerna utmed Upplandavägen.