• Regionen: Enastående ekonomi i balans!

  Enbart en av landets 21 sjukvårdsregioner har en ekonomi i balans – det är Region Jönköpings län

  En ekonomi i balans är inget man fixar snabbt. Det handlar om ett målmedvetet och strategiskt arbete under lång tid. 2014 började vi en åtgärdsplan för att minska kostnaderna inom hälsa- och sjukvården och få en ekonomi i balans. Redan 2012 startade dåvarande Jönköpings läns landsting kraftsamling för bättre hälsa, bättre vård och lägre kostnader.

  Mia Frisk (KD), regionstyrelse...

 • En human & hållbar migrationspolitik

  Det är viktigt att Sverige får en migrationspolitik på plats som över tid är human och hållbar. Att partierna nu träffas i den parlamentariska migrationskommittén och förhandlar är efterlängtat. Inte minst då vi idag har en osammanhängande lagstiftning på området, som till stor del bygger på ett antal temporära lösningar. Alla inser att migrationsuppgörelsen inte kommer kunna lösas av ett ensamt parti och inget parti kan få sin vilja igenom till hundra procent. I förhandlingen behöver vi se a...

 • Budget 2020: Barn och unga – och hela länet prioriteras

  Den styrande koalitionen i ANA (Region Jönköpings läns nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet) presenterar nu sitt förslag till budget och verksamhetsplan 2020 med flerårsplan för 2021-2022. Inom regionala utvecklingsområdet lyfter man fram ett antal prioriterade inriktningar och också aktiviteter tänkta att driva på utvecklingen i avsedd riktning.

  – När det gäller företagande och innovation vill vi verka för att länets företag i högre omfattning ska kunna tillvara...

 • Mia Frisk ny RSO

  Klart med Kristdemokraterna anfallslag i Region Jönköpings län. 

  Under måndagen beslutade Kristdemokraternas partidistriktsstyrelse om vilka personer som ska nomineras till partiets ledande positioner i Region Jönköpings län.

  Mia Frisk nomineras till Regionstyrelsens ordförande och väljs till gruppledare. Hon blir därmed Kristdemokraternas enda regionstyrelse ordförande i landet.

  Monica Samuelsson från Vetlanda nomineras till 1:a vice ordförande i nämnden f...

 • KD vill avveckla landstingens sjukvårdsansvar

  Kristdemokraterna vill att staten ska ta över hela sjukvårdsansvaret. Alla patienter ska få bästa tänkbara vård. En jämlik vård i hela landet. Det presenterar Kristdemokraterna idag i partiets valmanifest

  Kristdemokraterna vill att staten övertar ansvaret för all den sjukvård som landstingen ansvarar för. Vi menar att detta är nödvändigt för att vi ska kunna garantera en jämlik vård av hög kvalitet i hela landet. Vi konstaterar, i likhet med många professionella bedömare, att den organ...

 • Ny lag behövs för mindre barngrupper

  Sommarsemestrarna går mot sitt slut. För många föräldrar innebär det tyvärr en klump av oro i magen. Trots många fagra löften om mindre barngrupper i våra förskolor kvarstår problemen. Särskilt allvarligt är det för de allra minsta barnen som riskerar att drabbas av en stress som leder till koncentrations- och inlärningssvårigheter.

  Enligt Skolverket består varje småbarnsgrupp (1-3 år) i förskolan i genomsnitt av 12 barn. För 4-5-åringar är den genomsnittliga gruppstorleken 15 barn. Om...