• Kristdemokraterna är det civila samhällets försvarare

  – Vi som kristdemokrater lovar att vara det civila samhällets försvarare oavsett om hotet kommer från EU-direktiv om föreningsmoms på korven som säljs på ungdomsfotbollscupen eller om det kommer från andra politiker som tycker det är bäst om kommun, region och stat sköter allt.

  bild 1Det var budskapet när civil- och bostadsminister Stefan Attefall (1:a på riksdagslistan), landstingsråd Mia Frisk (Kristdemokraternas kandidat till ordförandeposten i regionstyrelsen) och Eksjös nya toppolitiker Mattias Ingeson (2:a på regionlistan och 5:a på riksdagslistan) presenterade partiets konkreta förslag för  hur civil samhället ska kunna blomstra.

   

   

   

  Vi vill att det offentliga och det civila samhället gör en överenskommelse, ett handslag, om roller, förväntningar och krav på respektive part. Detta eftersom vi vet att ideella föreningar och organisationer kan spela en stor roll och skapa värden på många områden där kommuner, region och stat idag har stort inflytande. Givna områden är ungdomsverksamhet, mottagning av invandrare och anti-mobbningsarbete, men även inom områden som traditionellt varit det offentligas, så som skola och omsorg både kan och bör det civila samhället spela en viktig roll.

  • ett handslag mellan det offentliga och det civila samhället om roller, förväntningar och krav på respektive part.
  • prioritera föreningar och organisationer av och för barn och unga.
  • utvidga avdragsrätten för gåvor till ideella organisationer
  • Ideell verksamhet ska inte drabbas negativt av momslagstiftningen: tex föreningsmoms på korv vid fotbollsmatchen eller för second-hand butiker – det ska Kristdemokraterna vara en garant för.
  • ge fler aktörer i det civila samhället möjligheten att utföra offentligt finansierade tjänster, /eller att idrottens positiva regler om arbetsgivaravgifter ska omfatta alla ideella organisationer