• Acko Ankarberg Johansson ny distriktsordförande

  Idag, den 14 mars, har Jönköpingsdistriktet genomfört ett, på grund av coronaviruset, nedbantat årsmöte.
  Vid årsmötet valde vi enhälligt ett nytt presidium:
  Acko Ankarberg Johansson (ordförande), Huskvarna
  Per Högberg (1:e vice ordförande), Mullsjö
  Hans Svensson (2:e vice ordförande), Vetlanda
  Övriga ledamöter i partidistriktsstyrelsen som valdes idag (enhälligt):
  Monica Samuelsson, Vetlanda
  Håkan Johansson, Värnamo
  Bosse Ljung, Eksjö
  Annika Karlsson, Nässjö
  Thomas Axelsson, Vaggeryd
  Irene Oskarsson, Aneby
  Maria Lundblom Bäckström, Aneby
  Kvarstående ledamöter i partidistriktsstyrelsen, som valdes i fjol:
  Anncatrin Ek, Sävsjö
  Nils-Erik Emme, Jönköping
  Lennart Kastberg, Gislaved
  Karin Petersson, Tranås
  Bengt Swerlander, Sävsjö
  Ledamöter i partidistriktsstyrelsen från de associerade förbunden:
  Marcus Stoltz (KDU), Jönköping
  Åke Lundgren (Seniorerna), H
  Årsmötet valde även en nomineringskommitté, som redan under 2020 kommer starta arbetet med att
  vaska fram förslag till distriktets riksdag- och regionlistor i valet 2022. Sammankallande för nomineringskommittén är Erik Arnalid (Jönköping). Övriga ledamöter i nomineringskommittén är Ragnwald Ahlner (Habo), Nils-Erik Emme (Jönköping), Laila Norss (Nässjö), Erika Mallander Karlsson (Sävsjö), Gunnar Crona (Värnamo) samt Sofia Isaksson (Vaggeryd).
  Presidium på årsmötet utgjordes av Hanns Boris (ordf.), Irene Oskarsson (v. ordf.) samt Nils-Erik Emme (sekr.)