När åtgärdas bristerna i skolsköterskerummen?

Fredrik Sjömar ställer en ”Enkel fråga” till Barn- och Ungdomsnämndens ordförande Lasse Johansson (S) |

När Elevhälsan granskade kommunens skolsköterskerum utifrån patientsäkerheten så kunde man konstatera att endast 8 av dem klarade sig utan anmärkning. I de sju värsta fallen hade de så pass allvarliga brister att inte patientsäkerheten kunde garanteras. 

Lokalpressen kunde under mars månad rapportera att sju av Kalmars skolsköterskrum hade så pass allvarliga brister att de inte kunde betraktas som patientsäkra. Endast åtta klarade sig helt utan anmärkning. Hur går det med åtgärdandet av dessa brister?
Läs mer

KD säger nej till överexploatering av Oxhagen

Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik kommenterar |

Kommunfullmäktige röstade idag ja till en ytterligare bebyggelse vid Kungsgårdsvägen. KD har sedan början av detaljplanearbetet tydligt markerat sitt motstånd mot att överexploatera området. Och röstade också idag nej!

– Vi kristdemokrater är inte emot byggnation i området i sig. Viss byggnation vid korsningen Perstorpsvägen/Kungsgårdsvägen är möjlig (4 huskroppar). Men bebyggelse inom hela planområdet, skulle innebära en allt för stor inverkan på områdets karaktär och tillintetgöra att ett värdefullt grönområde, som i kommunens egna grönstrukturplan omnämns som ”särskilt värdefull”! Då detta inte bejakas i detaljplanen eller i planerna som finns i området, tvingas vi säga nej till förslaget i sin helhet, säger Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik.

Läs mer

Varför måste Kalmars julbelysning tas ner så tidigt?

Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik ställer en Enkel fråga till Servicenämndens Ordförande Johanna Pettersson (C) |

När Julen och den mörka årstiden nalkas lyser vi upp våra hem, trädgårdar och städer med ljusslingor och lampor. Centrala Kalmar och Kvarnholmen har under senare år haft en allt mer omfattande pyntning något som starkt bidragit till att mörka torg, gator, parker etc. lysts upp och trivselkänslan önskats.

Tyvärr tas allt detta ner när Julen är över trots att mörkrets omfamning om vårt land ännu dröjer kvar. Kalmar city är absolut inte ensamma om att vilja ha kvar delar av belysningen lite längre, eftersom det ser trevligt ut. Men också för att det gör Kvarnholmen lite mysigare, lite varmare och lite tryggare.

Läs mer

Är 36 000 kr en rimlig kostnad för en dator?

Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik ställer en Enkel fråga till Servicenämndens Ordförande Johanna Pettersson (C) |

Tekniska hjälpmedel är en självklar del av den moderna skolan. Med smartboards kan läraren visa filmer, bilder och skriva på den som en vanlig whiteboard. Med paddor och Cromebooks kan små barn lära sig både läsa och räkna på ett lekfullt sätt. Också för lärarna är datorer viktiga för att kunna förbereda barnens lektioner.

Den nya tekniken har dock också medfört nya kostnader till den redan hårt pressade skolan. Tidigare köptes personal-datorer in av skolorna och sågs då som en investering. Efter hand insåg man att detta blev allt för dyrt då en dator har en viss livslängd. Därför ”hyr” skolorna numer sina datorer. Ett klokt beslut.

Läs mer