Angående Kalmar stadsvapen

Angående Kalmar stadsvapen

Christopher Dywik (KD) ställer En Enkel fråga till Kommunalrådet Johan Persson (S) 

Under tisdagen beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att ge kommundirektören i uppdrag att arbeta fram en ny grafisk profil för Kalmar kommun i enlighet med ett bifogat och en idéskiss.

Att Kalmar kommuns förvaltningar ska använda samma grafiska profil är självklar varför det givetvis kan vara klokt att se över hur detta fungerar. Men varför Kalmars anrika stadsvapen ska bytas ut mot en tråkig, själlös vägskylt är mindre förståeligt.

Läs mer

Äntligen renoveras Halltorpsskolan!

Imorgon tas äntligen det första spadtaget för den välbehövliga och efterlängtade renoveringen av Halltorpsskolan. Det här är en stor seger för såväl barn och personal, som Halltorp som bygd. Äntligen, efter år av ursäkter och bortförklaringar behöver barnen inte längre ha sina lektioner i gympasalen och en källare med dålig ventilation.

Samtidigt är det under all kritik hur den majoritet, som sedan 2012 aktivt motverkat en renovering av Halltorpsskolan, ska sola sig i rampljuset när de tar första spadtaget.

Kristdemokraterna har sedan 2012 – som enda parti – konsekvent föreslagit att en renovering av Halltorpsskolan ska prioriteras i Kalmars investeringsbudget, och lika konsekvent blivit nedröstad av S, C,V-majoriteten som styr kommunen.

Majoritetens motstånd mot den välbehövliga renoveringen av Halltorpsskolan har dock inte bara inneburit en onödig påfrestning på barn och personal. Renoveringen, som en gång bedömdes kostnadsneutral, har nu också på grund av slitage och en överhettad byggmarknad hunnit skjuta rejält i pris.

Ska religionsfobi hindra barnens rätt till en meningsfull fritid?

Christopher Dywik (KD) ställer En Enkel fråga till Kommunalrådet Johan Persson (S)  

I Halltorp några mil söder om Kalmar finns det en eldsjäl som har startat upp en helt och hållet frivilligtdriven fritidsgård. En fritidsgård där det varje kväll den är öppen samlar mellan 10-30 ungdomar i olika åldrar.

Undertecknad och Södermöre kommundelsnämnd har gjort vad vi kan för att stötta detta goda fantastiska initiativ på orten, och hjälpt eldsjälen att få kontakt med såväl Regionförbundet som Fryshuset samt ge ett mindre ekonomiskt stöd till material. Läs mer

Sverige måste sluta gulla med Erdoğan!

Under gårdagen deltog Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik, i en manifestation mot den allt mer rasistiska, totalitära och islamistiska Turkiet, arrangerad av Kalmars Kurdiska kulturförening.

– Jag önskar att jag kunde stå här idag och tala om ett Turkiet som hade fortsatt den avspänning som man uppnått 2010. Jag önskar att jag hade kunnat stå här idag och tala om ett Turkiet där vi hade fått se mer av rättssäkerhet och demokrati. Tyvärr står jag här idag istället och talar om ett Turkiet som präglas allt mer av rasism, totalitarism och islamism!, inledde Dywik.

Läs mer