Vad gör Kalmar för att motverka könsstympning?

KF26

Christopher Dywik (KD) ställer en Enkel fråga till Socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S) |

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) beräknas mellan 130 och 140 miljoner kvinnor och flickor världen över ha utsatts för könsstympning.

I Sverige är könsstympning/omskärelse av flickor och kvinnor förbjudet, oavsett om ingreppet genomförs i Sverige eller utomlands. Men trots detta beräknar Socialstyrelsen att närmare 38 000 flickor och kvinnor, med rötterna i Afrika och Mellanöstern, har varit utsatta för könsstympning i Sverige och/eller vid besök i hemlandet, varav cirka 7000 är flickor under 18 år.

Läs mer

KD ”stöd-åt” korv på Larmtorget

Korv på Larmtorget

I fredags kväll samlades en delegation ifrån Kristdemokraterna på Larmtorget för att ”stöd-äta” korv. Syftet var att markera vårt motstånd mot det märkliga förslaget att flytta bort den populära korvförsäljningen från Larmtorget.

– Man behöver inte vara en Einstein för att inse att bråk Larmtorget nattetid inte beror på att folk ätit för mycket korv, utan att de druckit för mycket alkohol, det säger Christopher Dywik, gruppledare för Kristdemokraterna i Kalmar kommun.

– Kristdemokraterna beklagar att detta småföretagarfientliga och märkliga förslag överhuvudtaget har tagits fram. Korvförsäljningen på Larmtorget är en institution och ett uppskattat inslag för besökarna på Kalmars nöjesinrättningar, såväl som en chans för ungdomar och invandrare att slå sig in på arbetsmarknaden. Läs mer

Semlor och human migrationspolitik i centrum på KD-årsmöte

Årsmöte

Kristdemokraterna i Kalmar kommun har haft partiavdelningsårsmöte. Styrelsen omvaldes i sin helhet. Det bjöds på smaskiga semlor och Ing-Mari Edin avtackades för sin tid som nämndeman i Tingsrätten med blommor och partiets jubileumsbok.

Gruppledare Christopher Dywik föredrog kommungruppens verksamhetsberättelse och landstingsrådet Gudrun Brunegård (KD) gav ett uppskattat föredrag om vikten av en human, ansvarstagande och verklighetsförankrad migrationspolitik – en politik med både hjärta och hjärna (Läs Gudruns artikel i detta ämne här).

Kristdemokraterna i Kalmar kommuns styrelse

När kommer den utlovade familjecentralen stå färdig i Lindsdal?

dywik

Christopher Dywik (KD) ställer en Enkel fråga till Kommunalrådet Johan Persson (S) |

Familjecentralerna fyller en viktig funktion i samhället. Där kan föräldrar utbyta erfarenheter, få stöd, hjälp och gemenskap med andra föräldrar. Där samverkar öppen förskola, socialtjänst, mödrahälsovård och barnhälsovård i gemensamma lokaler för att utifrån familjens livssituation främja god hälsa hos barn och föräldrar.

I norra delen av Kalmar kommun saknas det dessvärre fortfarande en familjecentral. Lindsdal, Läckeby och Rockneby står tyvärr, trots att en stor del av Kalmars barnfamiljer bor där, utan en familjecentral.
Läs mer