Var tillsättningen av ny VD i Kalmarhem förenlig med aktiebolagslagen?

Lennart Lindstedt ställer en Enkel fråga till Kommunalrådet Johan Persson(S)

En av styrelsens, i ett aktiebolags, viktigaste uppgifter är att hantera (tillsätta-avskeda) VD. För denna viktiga uppgift måste styrelsen, innan det beslutande styrelsemötet, få rimligt tillräcklig information och beslutsunderlag. Vid tillsättningsprocessen av ny VD för Kalmarhem AB så hade inte styrelsen i Kalmarhem fått något av detta. Vid det beslutande styrelsemötet lade en ledamot (från ett annat parti) därför ned sin röst mot just denna bakgrund.

Även om undertecknad eller Kristdemokraterna inte har något ont att säga om den nyvalde VD:n och dennes kompetens, så anser vi kristdemokrater att det är viktigt att politiker agerar föredömligt – inte minst gentemot lagen.

Med anledning av det vill jag ställa följande fråga:
– Är kommunledningens/moderbolagets agerande av denna tillsättningsprocess förenlig legalt med aktiebolagslagen (ABL) samt med gott föredöme och förtroendefullt agerande mot Kalmarhem AB:s styrelse?

Angående byte av Kalmar stadsvapen

Christopher Dywik (KD) ställer En Enkel fråga till Kommunalrådet Johan Persson (S) 

Under tisdagen beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att ge kommundirektören i uppdrag att arbeta fram en ny grafisk profil för Kalmar kommun i enlighet med ett bifogat koncept och en idéskiss.

Att Kalmar kommuns förvaltningar ska använda samma grafiska profil är självklar varför det givetvis kan vara klokt att se över hur detta fungerar. Men varför Kalmars anrika stadsvapen ska bytas ut mot en tråkig, själlös vägskylt är mindre förståeligt.

Läs mer

Äntligen renoveras Halltorpsskolan!

Imorgon tas äntligen det första spadtaget för den välbehövliga och efterlängtade renoveringen av Halltorpsskolan. Det här är en stor seger för såväl barn och personal, som Halltorp som bygd. Äntligen, efter år av ursäkter och bortförklaringar behöver barnen inte längre ha sina lektioner i gympasalen och en källare med dålig ventilation.

Samtidigt är det under all kritik hur den majoritet, som sedan 2012 aktivt motverkat en renovering av Halltorpsskolan, ska sola sig i rampljuset när de tar första spadtaget.

Läs mer

Ska religionsfobi hindra barnens rätt till en meningsfull fritid?

Christopher Dywik (KD) ställer En Enkel fråga till Kommunalrådet Johan Persson (S)  

I Halltorp några mil söder om Kalmar finns det en eldsjäl som har startat upp en helt och hållet frivilligtdriven fritidsgård. En fritidsgård där det varje kväll den är öppen samlar mellan 10-30 ungdomar i olika åldrar.

Undertecknad och Södermöre kommundelsnämnd har gjort vad vi kan för att stötta detta goda fantastiska initiativ på orten, och hjälpt eldsjälen att få kontakt med såväl Regionförbundet som Fryshuset samt ge ett mindre ekonomiskt stöd till material. Läs mer