Styrelsen

Under uppdatering

Junita Karlsson
Ordförande
Kontakt: junita.karlsson@kristdemokraterna.se

Lennart Lindstedt
vice Ordförande
Kontakt: Lennlind@live.se

Christopher Dywik, Ledamot och stretegisk valledare
Kontakt: Christopher.dywik@kristdemokraterna.se, 072-31 340 92

kalle

Karl-Gustav Kyrk, ledamot och kassör

Liselotte Ammert, Ledamot


Carolina Almeborg, ledamot

 


Fredrik Sjömar, ledamot och sekreterare
Kontakt: fredrik.sjomar@kristdemokraterna.se

 

Mats Wåhlin, ersättare
Kontakt: mats.wahlin@kristdemokraterna.seMichael Ohlsson, Ersättare & praktisk valledare och kampanjansvarig


Alexander Krasnov, ersättare


Karin Karlsson, Ersättare

Kjell Hultman, Ersättare

margreth

Margreth Johansson, ersättare