Styrelsen

Under uppdatering

Junita Karlsson
Ordförande
Kontakt: junita.karlsson@kristdemokraterna.se

Lennart Lindstedt
vice Ordförande
Kontakt: Lennlind@live.se

Christopher Dywik, Ledamot och stretegisk valledare
Kontakt: Christopher.engstrom-dywik@kalmar.se, 076-16 340 92

kalle

Karl-Gustav Kyrk, ledamot och kassör

margreth

Margreth Johansson, ersättare

 


Fredrik Sjömar, ledamot och sekreterare
Kontakt: fredrik.sjomar@kristdemokraterna.se

 


Liselotte Ammert, Kvarnholmen
Ledamot


Carolina Almeborg, ledamot


Alexander Krasnov, ledamot

Monica Bäckström,
Ersättare


Michael Ohlsson, Ersättare & praktisk valledare och kampanjansvarig

Daniel Johanisson, Ersättare

Arne Sjöberg
Ersättare
Kontakt: arnes@ltkalmar.se