Styrelsen


Junita Karlsson
Ordförande
Kontakt: junita.karlsson@kristdemokraterna.se

Alexander Krasnov, vice Ordförande

Christopher Dywik, Ledamot
Kontakt: Christopher.dywik@kristdemokraterna.se, 072-31 340 92
Hemsida: Dywik.se

kalle

Karl-Gustav Kyrk, ledamot och kassör

michael
Michael Ohlsson, ledamot & kampanjansvarig


Carolina Almeborg, ledamot

 

Karin Karlsson, ledamot


Fredrik Sjömar, ledamot
Kontakt:fredrik.sjomar@kristdemokraterna.se, 070-35 89 832

 


Mats Wåhlin, ledamot
Kontakt: mats.wahlin@kristdemokraterna.se

DSC_0562
Victor Almeborg, ersättare

Lennart Lindstedt, ersättare

margreth

Margreth Johansson, ersättare