Kalender

Datumplan för Kristdemokraterna i Kalmar kommun 2018

Uppdaterad: 2018-11-18, 01.39

KFG = Kommunfullmäktigegruppen
KPA = Kommunpolitiska gruppen (möte med samtliga förtroendevalda i nämnder, bolag etc.)
KF = Kommunfullmäktige
KS = Kommunstyrelsen
DS = Distriktsstyrelsemöte
PA-möte = Möte med partiavdelningens styrelse
Alliansgruppmöte = Möte med Alliansens gruppledare, vice Ordföranden i kommunala bolag och nämnder samt andra ledande företrädare.

November

19 KFG
23 Alliansledningsmöte
26 KF
27 KS

December
3 Alliansledningsmöte
4 KS
10 KPA
17 KF