Viktigt att lyssna på boendes farhågor vid enorm vindkraftsutbyggnad i populärt naturområde

Tre stora områden för vindkraftsändamål – med upp till 95 verk- planeras som bekant utanför i Läckeby, Rockneby och Bäckebo. KD har besökt området och flera gånger samtalat med närboende som är mycket oroliga för uppförande av så många och så stora verk i ett populärt friluftsområde som är känt för sitt rika djurliv med rödlistade fladdermöss och särskilt skyddsvärda fågelarter.

– Ska det vara möjligt att upprätthålla balansen mellan olika intressen på landsbygden så krävs det att Kalmars kommuns regelverk kring vindkraftsetablering hänger med i den tekniska utvecklingen – och att avståndet till bostäder slås fast och dubbleras till minst 1500 meter och 35 decibel. KD kommer säga Nej till ALLA ansökningar om uppförandet av nya vindkraftsverk, innan en sådan uppdatering av vindkraftsplanen är genomförd, säger Christopher Dywik, gruppledare för KD Kalmar.

Läs mer


Svenskt på tallriken i sommar

Stöd våra svenska bönder: Köp svenskt kött till grillen och njut av dina hembakta bullar (gjorda på riktigt svenskt smör) med ett glas kall, svensk mjölk! Det uppmanar Christopher Dywik (KD), Ebba Busch (KD) och Magnus Oscarsson (KD) Kalmarborna att göra i sommar, i en artikel i dagens Barometern.

Under våren när pandemin först slog till mot vårt land erfor våra mataffärer en storm av hamstrande svenskar på jakt efter toapapper, pasta och vetemjöl. Vetskapen om Sveriges minst sagt svaga självförsörjning av livsmedel, som nu är nere under 50 procent, gav oss en försmak på hur sårbara vi faktiskt är. Läs mer


”Bregott-beslutet” – Ett viktigt steg på vägen för mer svenskproducerad mat till våra barn

Beslutet att åter servera våra skol- och förskolebarn svenskt smör (Bregott eller liknande alternativ) och svensk rapsolja istället för margarin innehållande palmolja, var såväl ett etiskt viktigt beslut som ett viktigt steg på vägen för att öka andelen svensk- och närproducerad mat på våra skolor och förskolor. Grunden till kostverksamhetens tuffa ekonomiska situation är inte svenskt smör, utan att verksamhetens mål och uppdrag och de medel som avsätts för att genomföra dessa inte är förankrade i verkligheten, säger Christopher Dywik (KD), vice Ordförande i Servicenämnden.
Läs mer


KD tog strid mot höghastighetståg på SKR:s Kongress

Under veckan har SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) haft kongressen i Linköping. Christopher Dywik (KD), KD:s ombud från Kalmar län tog strid mot Sverigeförhandlingen och dess satsning på höghastighetståg.

– Vi måste stoppa Sverigeförhandlings vanvettiga satsningar på höghastighetståg. Förslaget hotar att dränera statens kassa och tränga undan andra nödvändiga investeringar i befintlig infrastruktur, inte minst i eftersatta landsdelar som Kalmar län. De enorma kostnaderna för att genomföra höghastighetsprojektet mellan tre storstäder (vars pendlare står för en ytterst liten del av det totala resandet) beräknas helt enkelt bli oförsvarbart höga med låg miljö- och samhällsnytta per satsad krona, säger Christopher Dywik (KD).

Läs mer


Sluta straffbeskatta landsbygden


När Centerpartiet och regeringen sviker landsbygden och höjer skatten på bensin och diesel samtidigt som det oroliga läget i mellanöstern gör att priserna skjuter i höjden, så svider det rejält i plånboken. Men för vem svider det mest?

Det känns garanterat värre för den som bor på landsbygden utan kollektivtrafik, än för den som kan ta bussen genom Stockholms innerstad till jobbet. Det kanske också kan förklara lite av politiken bakom priserna. De som beslutar om skatterna är inte de som drabbas mest.
Läs mer


Nej till 21-meters mast i centrala Ljungbyholm

Kristdemokraterna beklagar bygglovsbeskedet för en 21-meters mast på naturområdet mellan gamla brandstationen och Sockenmagasinet. Placeringen hotar en ortens vackra kulturmiljön. Vi välkomnar därför att både Hembygdsföreningen och Svenska kyrkan överklagat ärendet. Det säger Christopher Dywik, vice ordförande i Södermöre kommundelsnämnd tillika Gruppledare för Kristdemokraterna i Kalmar kommun.

– Vi vänder oss också mot bristen på samråd på orten och diskussion med Södermöre kommundelsnämnd om det aktuella ärendet. Södermöre kommundelsnämnd under nästan två decennier arbetat för att stärka centrumkänslan i Ljungbyholm och uppmuntrat och välkomnat framlyftandet av denna vackra kulturmiljö med kombinationen grönska, vatten, gärdsgårdar och byggnader såsom den vackra medeltidskyrkan och de rödmålade församlingshemmet, Gamla brandstationen och Sockenmagasinet. Läs mer


Mer svensk- och närproducerad mat på våra skolor

I Kalmar kommun har det länge talats om behovet av att öka andelen svensk- och närproducerad mat. Dessvärre tycks det i dagsläget mer handla om retorik än faktisk handling. En ambitionshöjning kräver avsatta medel, inte bara fina ord, säger Christopher Dywik, Gruppledare för KD i Kalmar och vice Ordförande i Servicenämnden.

– I dagsläget produceras endast 60% av kosten på våra förskolor och skolor i Sverige. Det är en allt för låg siffra! För oss i KD är det essentiellt att öka andelen svensk- och närproducerad mat på våra skolor och förskolor! Det handlar i grunden om att prioritera den kvalitet som endast svenskt jordbruk kan ge. Att slå vakt om världens hårdast djurhållningsregler, minimalt användande av antibiotika, låga nivåer av bekämpningsmedel och att minska utsläpp genom att korta ner och skära bort onödiga transporter. Det är helt enkelt inte hållbart att importera mat från andra sidan jorden, när vi producerar bättre mat här hemma.

– En ambitionshöjning kräver dock avsatta medel, inte bara fina ord. Inför 2020 kommer Kost/Skola behöva ytterligare tre miljoner (samt en årlig indexuppräkning på ca 1 miljon) för att kunna nå de mål som de fått av kommunfullmäktige avseende att öka andelen svenska- och närproducerade produkter. Nu är det upp till bevis för majoriteten i Kalmar. Är om majoriteten är beredd att avsätta adekvata medel för att öka andelen svensk- och närproducerad mat på våra skolor och förskolor? Vi hoppas att det här kommer bli ett beslut vi kan ta enigt över partigränserna.


KD-glädje över räddad Cellgrav

Under veckan rapporterades det att Mark- och miljödomstolen glädjande har beslutat att säga nej till kommunens överklagan om att få bygga ett p-hus i Cellgraven vid fängelset. KD Kalmars gruppledare Christopher Dywik som varit mycket kritisk till kommunens planer att bygga ett p-hus i cellgraven är mycket glad över beslutet.

– Det känns fantastiskt att denna ovärderliga kulturmiljö nu är räddad. Norra delen av cellgraven är ju en del av ravelinen Prins Carl, en del av Kalmars yttre befästningsverk från 1600-talet, en fornlämning. Därför känns det skönt att vi äntligen kan lägga den här huvudlösa placeringen bakom oss.

– Samtidigt finns det ett stort behov av fler p-platser i centrala Kalmar. Ett centralt beläget P-hus är nödvändigt för city-handeln och en levande stadskärna! KD har därför länge förordat en alternativ placering på en mindre känslig plats som vid Stagneliusskolan och/eller på fyllnadsmassorna vid kvarteren Bönhasen och Lustgården (Södra Kanalgatan).

Läs mer


Förebyggande insatser är de viktigaste av insatser


Det är väl känt att utbildning, tillsammans med en trygg hemmiljö, är viktigaste framgångsfaktorn för att förebygga utanförskap med allt vad det kan innebära som arbetslöshet, utanförskap, psykisk ohälsa, otrygghet, kriminalitet etc.

Inte minst Skolverket betonar vikten av utbildning för att förhindra utanförskap, man inleder sitt förord i Allmänna råd, Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar (2016) med orden: ”Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för hur en ung människas liv kommer att utvecklas. ”

Det är också väl känt att uppskjuten studiegång och uppskjutet arbetsliv är kostsamt för kommun och övriga samhället. Mycket kostsamt! Även detta påminner Skolverket om. I avsnittet med rubriken: Tidiga insatser är en god investering betonas också vikten av att: ”stöd och insatser sker utifrån ungdomens behov, förutsättningar och mål och inte utifrån organiseringen av den offentliga verksamheten”. Läs mer


Hur återställer vi trygghet och säkerhet i Berga centrum?

Den 9 Mars hände det som inte fick hända, Berga Centrum brann igen. Efter år av hårt arbete från fastighetsägare och butiksinnehavare och andra för att göra området tryggt, säkert och attraktivt brann det åter igen i området.

Polisen misstänker grov mordbrand och åtskilliga boende i närheten spekulerar i vad som hänt och vem/vilka som är ansvariga. Det är upp till polisen att utreda.

Men det är upp till oss politiker att påbörja arbetet framåt så allt hårt arbete sedan förra branden inte varit förgäves.


Med denna bakgrund vill jag ställa samma fråga som jag ställde innan förra branden 2011:

– Vilka insatser kommer göras ifrån kommunens sida för att garantera (och återställa) säkerheten för besökarna och butiksinnehavarnas liv och egendom i Berga Centrum?