”Bregott-beslutet” – Ett viktigt steg på vägen för mer svenskproducerad mat till våra barn

Beslutet att åter servera våra skol- och förskolebarn svenskt smör (Bregott eller liknande alternativ) och svensk rapsolja istället för margarin innehållande palmolja, var såväl ett etiskt viktigt beslut som ett viktigt steg på vägen för att öka andelen svensk- och närproducerad mat på våra skolor och förskolor. Grunden till kostverksamhetens tuffa ekonomiska situation är inte svenskt smör, utan att verksamhetens mål och uppdrag och de medel som avsätts för att genomföra dessa inte är förankrade i verkligheten, säger Christopher Dywik (KD), vice Ordförande i Servicenämnden.

– ”Bregott-beslutet” handlade i grunden om att ta vårt etiska och moraliska ansvar vid våra upphandlingar. Att inte köpa in och servera livsmedel på våra skolor och förskolor som innehåller palmolja, som bidrar till skövlingen av regnskog, utan att istället prioritera den kvalitet som endast svenskt jordbruk kan ge handlar också om att tänka hållbart och långsiktigt. Vill vi även i framtiden kunna köpa mat som producerats med världens hårdast djurhållningsregler, minimalt användande av antibiotika, låga nivåer av bekämpningsmedel samt minska utsläppen så måste vi sluta slå undan fötterna på våra egna jordbrukare genom att köpa in sämre, men billigare, livsmedel från ”andra sidan jorden”.

– När vi tog beslutet om ambitionshöjningen i december 2016 var kostnaderna som följde absolut ingen hemlighet, utan beräknades till 494 000 kronor. Det var kostnader som bedömdes vara rimliga med ovan nämnda bakgrund.

– Grundproblemet då liksom nu är dock att Kalmar kommun har fina mål men satsar relativt sett allt mindre på våra barns skolmat. Kalmar kommuns kostbudget för våra skolor och förskolor är per elev nästan 30% lägre än övriga landet och ca 20% lägre än våra jämförelsekommuner. Och verksamheten har, trots en årlig ökning av råvarupriserna på ca 1 mnkr, endast fått en anslagsökning (á 2 mnkr) på 9 år. Då är det inte konstigt att personalen på kostenheten måste slå knut på sig själva för att både kunna ge måltidspersonalen en rimlig arbetsmiljö och en näringsriktig kost till våra barn, menar Dywik.

– Min innerliga önskan är att det äskande som samtliga partier i Servicenämnden stod bakom inför 2020 års budgetprocess, faktiskt kommer bejakas inför 2021 års budget. I kommunens totala budget handlar det om relativt små summor men ett tillskott som här skulle få en enorm effekt, avslutar Dywik.


Viktigt att lyssna på boendes farhågor vid enorm vindkraftsutbyggnad i populärt naturområde


Läs mer

Svenskt på tallriken i sommar


Läs mer

KD tog strid mot höghastighetståg på SKR:s Kongress


Läs mer

Sluta straffbeskatta landsbygden


Läs mer

Nej till 21-meters mast i centrala Ljungbyholm


Läs mer

Mer svensk- och närproducerad mat på våra skolor


Läs mer

KD-glädje över räddad Cellgrav


Läs mer

Förebyggande insatser är de viktigaste av insatser


Läs mer

Hur återställer vi trygghet och säkerhet i Berga centrum?


Läs mer

Dags att släppa planerna på ett P-hus i cellgraven?


Läs mer