Matz Edins donationsfond

matz_edin_1024x768

Utdelning ur fonden görs som erkänsla för förtjänstfullt arbete till den som, genom sitt engagemang för Kristdemokraterna i Kalmar kommun, varit ett föredöme för sina partikamrater och verkat i Matz Edins anda.

Donationsfonden inrättades av och är uppkallad efter Matz Edin som var Kristdemokraternas allra första politiker som tog plats i en beslutsfattande församling, redan 1964 i kommunfullmäktige i Kalmar. Matz satt kvar på det uppdraget han fick 1964 ända tills han den 8:e december 2006 gick bort. Matz var för många, även de ifrån andra partier, engagemanget och fritidspolitikern personifierad.

2019 Fredrik Sjömar
2018 Mats Wåhlin
2017 Karl-Gustav Kyrk
2016 —————
2015 Ruth Pahlm
2014 ———–
2013 Michael Ohlsson
2012 Monica Bengtsson
2011 Elisabeth & Rune Sporrong
2010 Lennart Simonsson
2009 —————-
2008 Christopher Dywik
2007 —————–
2006 Nadja Mirghasemi
2005 Ronny Jennersjö
2004 Ruth Pahlm
2003 Karl-Gustav Kyrk