Våra förtroendevalda

– Kommunfullmäktigegruppen –


Christopher Dywik, Melltorp
Gruppledare för Kristdemokraterna i Kalmar kommun
Vice Ordförande i Södermöre kommundelsnämnd
Vice Ordförande i Servicenämnden
Vice Ordförande i Stiftelsen Kalmar Länsmuseum och Jenny Nyström & Curt Stoopendals stiftelse
Vice Ordförande i Lokala Pensionärsrådet i Södermöre.
Ledamot av Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige
Ledamot i Water Forum (Arbetsgrupp för vattenfrågor inom EuroRegion Baltic).
Ersättare i SKL, Pensionärsrådet, Tillgänglighetsrådet
Ersättare i Övervakningsnämnden och Brottsförebyggande rådet.

Kontakt: Christopher.engstrom-dywik@kalmar.se, 076-16 340 92


Carolina Almeborg, Lindsdal
Ledamot av Kalmar Kommunfullmäktige.
Kontakt: Carolina.almeborg@kristdemokraterna.se

Alexander Krasnov, Sandås
Ledamot av Kommunfullmäktige
Ledamot i Kultur- och Fritidsnämnden.
3:e ersättare i Regionfullmäktige.

Kontakt: alex_krasnov@hotmail.com


Fredrik Sjömar, Sandås
Ersättare i Kommunfullmäktige
Ersättare i Utbildningsnämnden.

Kontakt:fredrik.sjomar@kristdemokraterna.se, 070-35 89 832


Karin Karlsson, Getingen
Ersättare i Kommunfullmäktige
Ledamot i KSRR:s styrelse
Ersättare i Kalmarsunds gymnasieförbunds styrelse

Ledamot i Donationskommittén för samfonder m.m.
Kontakt: karin.e.karlsson@kristdemokraterna.se

Nästa sida >>>