Våra förtroendevalda

– Kommunfullmäktigegruppen –


Christopher Dywik, Melltorp
Gruppledare för Kristdemokraterna i Kalmar kommun.
Vice Ordförande i Södermöre kommundelsnämnd, Servicenämnden, Stiftelsen Kalmar Länsmuseum, Jenny Nyström och Curt Stoopendals stiftelse samt Lokala Pensionärsrådet i Södermöre. Ledamot av Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige samt Water Forum (Arbetsgrupp för vattenfrågor inom Euroregion Baltic). Ersättare i SKL, Pensionärsrådet, Tillgänglighetsrådet och Övervakningsnämnden.
Kontakt: Christopher.dywik@kristdemokraterna.se, 072-31 340 92


Carolina Almeborg, Lindsdal
Ledamot av Kalmar Kommunfullmäktige.
Kontakt: Carolina.almeborg@kristdemokraterna.se

krasnov
Alexander Krasnov, Sandås
Ledamot av Kommunfullmäktige och Kultur- och Fritidsnämnden. 3:e ersättare i regionfullmäktige.
Kontakt: alex_krasnov@hotmail.com


Fredrik Sjömar, Sandås
Ersättare i Kommunfullmäktige och Utbildningsnämnden.
Kontakt:fredrik.sjomar@kristdemokraterna.se, 070-35 89 832


Karin Karlsson, Getingen
Ersättare i Kommunfullmäktige. Ledamot i Kalmarsunds gymnasieförbund, ersättare i KSRR samt Ledamot i Donationskommittén för samfonder m.m. 
Kontakt: karin.e.karlsson@kristdemokraterna.se

Nästa sida >>>