Tryggheten måste öka i Knivsta

Bilden visar en mörk gångväg i Knivsta

Flera överfall har ägt rum de senaste åren kring Knivsta centrum. Något som vi ser mycket allvarligt på. Kommunens kärnuppdrag handlar inte enbart om att erbjuda en god skola, vård och omsorg.

Läs mer