Välkommen till Lidköping

Vi vill bygga ett samhälle som håller samman. Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter.

Vad vill vi Kristdemokrater

KD – för ett friare och varmare samhälle

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman. Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter.

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD

6 days ago

Kristdemokraterna Lidköping

Ebba Busch Thor har hållit tal till nationen på SVT. I sitt tal fokuserade hon på det välfärdsvek som vi upplever. De cancerpatienter som inte får operation i tid. Trots att en snabb operation kan vara avgörande för livschanserna. Pensionärer vars pension inte räcker hela månaden ut. Trots att man arbetat och betalat skatt. Vågor av villainbrott - men en så överbelastad polis att de inte hinner med att utreda.

Vi går till val för ett återupprättat välfärdslöfte. Det är vår prioritering. Sjukvården. Äldreomsorgen. Polisen. Det är när man är som svagast som man ska vara säker på att välfärden är som starkast. Du ska kunna lita på Sverige.

Se talet i sin helhet här: www.svt.se/nyheter/ebba-busch-thor-kd-boneutrop-riskerar-underlatta-for-de-som-vill-skapa-paralle...
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 weeks ago

Kristdemokraterna Lidköping

Kristdemokraterna Skaraborg
Annika Eclund berättar att kristdemokratisk politik alltid har barnens bästa för ögonen. Rösta på KD den 9 september!
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 weeks ago

Kristdemokraterna Lidköping

Att stärka äldres ekonomi är viktigt för oss. Slopad pensionärsskatt, höjt bostadstillägg och väsentligt högre tak skulle öka den ekonomiska tryggheten. Det skulle även möjliggöra för fler att kunna komma till ett trygghetsboende.

Vår välfärd har vi byggt upp tillsammans. Över tid har det blivit till ett underförstått löfte. Ett löfte som säger att om du gör din del, arbetar efter förmåga, betalar skatt och gör rätt för dig, då kan du lita på att välfärden finns den dag du behöver. En god sjukvård, värdig omsorg och ekonomisk trygghet.

Sveriges äldre förtjänar ett obrutet välfärdslöfte. En pension att leva på. En välfärd att lita till.
... See MoreSee Less

View on Facebook
  • :