• Motion 2009-03 Bra boende för äldre

  Boende för äldre:
  Motion till Lidköpings Kommunfullmäktige
  Maj Ader, Carina Karlsson, Tommy Larsson

  Kommunen bör inom ramen för sin bostadsförsörjningsplanering snarast undersöka och i vilken utsträckning kommuninnevånarna i vissa åldersgrupper funderar över och eller planerar för att förändra sitt boende när de åldras och vilka önskemål och förväntningar de har på ett nytt boende.

  Ha en genomtänkt strategi för hur förutsättningarna för hur boendet i olika delar av kommunen ska utvecklas och förbättras för äldre

  Utforma en strategi där kommunens samhällsbyggnadsnämnd och vård och omsorgsnämnd samverkar med också där andra aktörer involveras i detta arbete främst fastighetsägare, byggherrar, arkitekter och representanter från medborgaren.

  Denna motion antog enhälligt av samtliga partier i kommunfullmäktige i mars 2009.