• Införande av ytterligare en Familjecentral i Lidköpings kommun, belägen i västra delen av staden.

  Till Lidköpings kommunfullmäktige.

  Motion angående införande av ytterligare en Familjecentral i Lidköpings kommun, belägen i västra delen av staden.

  Kristdemokraterna tillsammans med miljöpartiet lade fram en motion 2010-04-26 till
  kommunfullmäktige om en familjecentral. Som ett resultat av denna motion invigdes
  Guldvingens familjecentral 2012-10-30, i den östra delen av staden.
  Lidköpings kommun arbetar med tidigt samordnade insatser, TSI, vilket innebär att
  verksamheter oavsett förvaltningstillhörighet vilkas målgrupp är barn, ungdomar och
  föräldrar samordnar sina insatser. Att erbjuda alla föräldrar stöd och hjälp under hela
  barnets uppväxttid kan förebygga framtida problem såsom utanförskap, arbetslöshet
  och kriminalitet.
  Det är viktigt att kommunen bistår föräldrar med extra stöd när behovet finns. Det är
  en utmaning att räcka till som förälder, inte minst för tonårsföräldrar, nya svenskar
  och ensamstående. Målsättningen är en trygg och säker uppväxt för barn och
  ungdomar så de får möjligheten till att bli självständiga ansvarstagande människor.
  En viktig faktor för att lyckas i skolan är att man får stöd hemma hos sina närmaste.
  Kristdemokraterna yrkar
  – att kommunfullmäktige ger i uppdrag att utreda lämplig lokalisation och utformning
  av ytterligare en familjecentral, belägen i västra delen av Lidköping.
  – att kommunfullmäktige ger i uppdrag att ge familjecentralerna ett bredare uppdrag
  som också riktar sig till familjer med tonåringar och nya svenskar.

  Lidköping 2014-10-31

  Upptagen som gruppmotion

  Maria Edström

  Stefan Gustafsson

  Kristdemokraterna