• Angående lokalplanering för barn och skola

    Interpellation till kommunstyrelsens ordförande, Lidköpings kommunfullmäktige 2015-03-30 I Strategisk plan och budget, investeringar, 2015-2017 listas ett antal objekt som varandes utanför planperioden. Majåkers skola är ett av dessa objekt. I samband med verksamhetsbesök fick jag ta del av rektorers, pedagogers och elevers upplevelse av skol- och fritidsmiljö. Därefter visades lokalerna upp under rundvandring. Min bedömning av Majåkersskolans lokaler är att de inte är funktionel...

  • Införande av ytterligare en Familjecentral i Lidköpings kommun, belägen i västra delen av staden.

    Till Lidköpings kommunfullmäktige.

    Motion angående införande av ytterligare en Familjecentral i Lidköpings kommun, belägen i västra delen av staden.

    Kristdemokraterna tillsammans med miljöpartiet lade fram en motion 2010-04-26 till kommunfullmäktige om en familjecentral. Som ett resultat av denna motion invigdes Guldvingens familjecentral 2012-10-30, i den östra delen av staden. Lidköpings kommun arbetar med tidigt samordnade insatser, TSI, vilket innebär att verksamheter oavset...