• Angående lokalplanering för barn och skola

  Interpellation till kommunstyrelsens ordförande, Lidköpings kommunfullmäktige 2015-03-30
  I Strategisk plan och budget, investeringar, 2015-2017 listas ett antal objekt som varandes utanför planperioden. Majåkers skola är ett av dessa objekt.
  I samband med verksamhetsbesök fick jag ta del av rektorers, pedagogers och elevers upplevelse av skol- och fritidsmiljö. Därefter visades lokalerna upp under rundvandring.
  Min bedömning av Majåkersskolans lokaler är att de inte är funktionella för den verksamhet som bedrivs och att lokalerna utifrån arbetsmiljösynpunkt har många brister.

  Min fråga till kommunstyrelsens ordförande är:

  När ska beslut om renovering/nybyggnation av Majåkers skola och fritidshem tas?

  Maria Edström Kristdemokraterna