Ett tryggare Solna för dig och din familj

  • Max 12 barn per förskolegrupp
  • Nytt äldreboende i Norra Solna
  • Vi tar ansvar för ett tryggare Solna

MAX 12 BARN PER FÖRSKOLEGRUPP!

Barngrupperna i Solna är för stora. Vi vill se ett lagstadgat krav på att barngrupperna för små barn inte får vara större än 12 barn.

Bli medlem i KD Solna!

Vill du också arbeta för en politik där kommunens kärnverksamhet sätts i första rummet? Vi säger nej till kommunala skrytbyggen och andra hitte-på-projekt som politiker ofta har en förkärlek för. Vi säger ja till fler äldreboenden, fler förskolor och mindre barngrupper och en trygghet som Solnaborna kan lita på.

Bli medlem!

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD

Följ oss på sociala medier

.@France2tv besöker Solna och intervjuar Samuel Klippfalk om stadens äldreomsorg. 📺🎥 https://t.co/Qno1PNDLVS

Medan IS’ folkmord pågick var det tyst fr Wallström, inte någon gång under förra mandatperioden nämndes kristnas utsatthet i utrikesdeklarationen. Efter att jag hållit ett tal om IS’ offer o MR tar hon till orda, påstår att jag varit huvudtalare på hatkonferens. Det är inte sant.

”Första vågen var när man i valrörelsen gick från 3 procent till 6 på en månad. Sedan gör man en ny dubblering från 6 till 12. Det är unikt” säger Sifos Toivo Sjörén om KD:s 12,2 procent.
https://t.co/RZpL29QlOL

Load More...
  • Följ oss på sociala medier: