• Samarbete över generationsgränserna

    Under våren har ett äldreboende och en förskola haft samarbete för att träffas över generationsgränserna. Femåringarna och seniorerna träffas för att sjunga, leka och umgås.

    Äldreboendet och förskolan har arrangerat gemensam påskäggsjakt, bollkastning, bowling och fotboll.

    KD jobbar för att samarbete mellan förskolor eller dagmammor införs på alla äldreboenden i Solna! De äldres tillvaro livas upp med rörelse och lek, och barnen får nya erfarenheter i mötet med den äldre generationen.