Torgmöte 8:e Oktober

Möt Kristdemokraterna och Alliansen  i Väsby Centrum  den 8:e Oktober

Torgmöte om integration. 10:30-14:00   Se våra motioner under fliken Poletik.

Alla tre (MF14040240) 55x40

Bygga tillsammans – en bra idé

Alla pratar om att vi måste bygga mer bostäder.

Det pratas också mycket om de stora byggföretagens starka ställning som gör det svårt för mindre aktörer att komma till skott.

Då väcks frågan om byggemenskaper, alltså grupper av människor som tillsammans låter bygga sitt eget flerfamiljshus. det finns massor med goda exempel på detta från främst Tyskland där de ligger före oss på den fronten. Det finns en del hinder att överkomma, och det är lite ovant att tänka så som det krävs för att få det att fungera praktiskt.

Men det går!

byggemenskap

Kristdemokraterna gillar tanken på att folk gör saker tillsammans, och vi vill gärna att Upplands Väsby öppnar upp för byggemenskaper. Därför har vi skrivit en motion till kommunfullmäktige om det:

Här är den:


 

 

Motion till Kommunfullmäktige i Upplands Väsby
2015-03-18

Underlätta och gå i bräschen för byggemenskaper

En byggemenskap innebär att de som ska bo i ett flerfamiljshus går ihop och gemensamt planerar huset utformning och är sin egen byggherre. Modellen är vanlig i Tyskland, men än så länge en sällsynthet i Sverige.

Allt fler i Sverige intresserar sig för en form av stads- och bostadsutveckling där enskilda individer och familjer går samman för att planera, bygga och senare bo i ett hus som utformas efter deras egna uppfattningar och idéer om sitt boende.

Inspirationen kommer från Tyskland där byggemenskaper i vissa städer har blivit ett vanligt sätt att genomföra bostadsprojekt. Representanter för Upplands Väsby kommun har för flera år sedan besökt tyska exempel och inspirerats, men det har inte lett till något konkret ännu.

Drivkrafterna för att vilja vara en del av en byggemenskap kan variera. Det kan handla om att vilja bo tillsammans, om bostadens utformning, om ekologiskt byggande, om hur man vill bo som äldre – eller om att vilja behålla vinsterna från att bygga i attraktiva lägen själv.

För samhället är byggemenskaper ett sätt att åstadkomma ett intressantare och mer varierat stadsbyggande. Erfarenheterna från Tyskland visar en högre kvalitet, intressantare arkitektur, större mångfald och ett djupare engagemang i det egna boendet.

Upplands Väsby borde gå i bräschen för denna utveckling och underlättat för invånarna att gå ihop i byggemenskaper.

I kommande utvecklingsområden i kommunen, exempelvis Väsby Entré, skulle byggemenskapstanken vara mycket intressant.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

Upplands Väsby kommun ska ta fram en plan för att stötta och underlätta för personer som tillsammans med andra vill gå samman för att bygga bostäder i byggemenskaper.

Maria Fälth Kristdemokraterna Upplands Väsby

Fixa anslagstavlorna

anslagstavla

Runt om i kommunen finns det, eller har funnits, anslagstavlor där man kunnat sätta upp lappar om såväl försvunna undulater, soffor till salu och politiska möten.

Just nu är flera av tavlorna i uselt skick och vissa helt borta.

Det är synd. I dessa digitala tider får vi inte glömma bort det fysiska lokala.

Därför har Kristdemokraterna skrivit en motion om att fixa till anslagstavlor och komplettera med fler. En billig åtgärd som är till nytta och glädje för många.

Här är motionen:


Motion till Kommunfullmäktige i Upplands Väsby
2015-03-12
Från Maria Fälth
Kristdemokraterna i Upplands Väsby

En offentlig anslagstavla centralt i varje stadsdel – en demokratifråga

Under senare år har kommunens offentliga anslagstavlor förfallit och/eller tagits bort. Anslagstavlan i Sigma har försvunnit i renoveringen. I Fresta By har den förfallit och tagits bort. Vid kiosken på Stallgatan har den ramlat ner. Vid Love Almqvists Torg har den förfallit och håller på att ramla ned.

Det finns därmed allt färre möjligheter för enskilda människor, föreningar och politiska partier utan stor annonsbudget att annonsera sammankomster eller att köpa och sälja på traditionellt sätt. För att dessa ska kunna fortsätta med småskaliga evenemang måste det finnas anslagstavlor över hela kommunen på centrala platser. Det är en viktig demokratifråga.

Förslag på platser där det bör finnas en anslagstavla:

 • Väsby Centrum – Vid alla ingångar
 • Sigma Centrum – Hammarbyvägen
 • Smedbyskolan – Ryttargatan
 • Bollstanäs IP – Busshållplatsen Stora vägen
 • Carlslund – Maria Krantzons Väg.
 • Fresta By – Vid Kyrkan och Skolan
 • Affären Brunnby-Vik – Tunavägen
 • Hagby – P-platsen Lövängsvägen
 • Runby Skola – Lövstavägen/Bromsbodavägen
 • Glädjens Affärscentrum – Sandavägen
 • Väsby entré – Västra sidan av järnvägen.
 • Infra City
 • Runby torg

Platser där befintliga anslagstavlor behöver repareras:

 • Kiosken Stallgatan/Ardennergatan
 • Grimsta by – Affären
 • Bollstanäs – Promenadstråket Sutargränd.
 • Hembygdsgården – Hagvägen
 • Love Almqvists Torg

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar med ovan angivna synpunkter och platsförslag som grund att:

 1. Inventera befintliga anslagstavlor med avseende på placering och skick.
 2. Reparera de befintliga tavlor som behöver repareras för att få dem i användbart skick.
 3. Sätta upp nya anslagstavlor på centrala platser i alla kommundelar.

Maria Fälth Kristdemokraterna Upplands Väsby


Kommunal strategi kring våldsbejakande extremism

Kristdemokraterna i Upplands Väsby har lämnat in en motion till kommunfullmäktige. Den handlar om att kommunen måste säkra upp hur vi kan förebygga och/eller bemöta om väsbybor engagerar sig i extremism av ett eller annat slag.

Kristdemokraterna brukar inte alltid tycka som Mona Sahlin, men det finns en nationell oro som vi bör ta på allvar och vi delar Sahlins uppfattning om vi som kommun måste ha en strategi om det skulle behövas. Förhoppningsvis en strategi som aldrig någonsin behövs.


Motion om beredskap och stöd kring våldsbejakande extremism

Sverige kan vara ett av de länder i Europa som i förhållande till sin folkmängd har flest rekryter till terrororganisationen Islamiska Staten (IS). Enligt Säpo har upp emot 300 ungdomar lämnat Sverige för att strida i främst Syrien, Irak och Libyen. Trots att hundratals ungdomar nu reser till IS i Syrien och Irak, har Sverige knappt någon avhopparverksamhet eller något förebyggande arbete som gäller våldsbejakande islamism.

Många andra EU-länder arbetar mer aktivt för att förhindra unga människor från att ansluta sig till islamistiska extremistgrupper. Förra året, i brist på liknande verksamheter här i Sverige, slog flera svenska imamer larm och efterlyste hjälp med att förhindra personer att lämna landet för att strida med IS.

Ännu värre är det på kommunal nivå. I Sveriges Radios program Kalibers granskning av de svenska kommunernas verktyg att förebygga våldsbejakande islamism bland ungdomar visar 70% av de 132 kommuner som svarade att de inte har något alls. Endast 8% ansåg att man hade det. Av socialchefer säger 6 av 132 ja på frågan om det i deras område finns tillräcklig med kunskap om ungdomar som radikaliseras och ansluter sig till terrorgrupper.

Den nationella samordnaren mot våldsbevakande extremism, Mona Sahlin, efterfrågar att alla kommuner har en strategi och beredskap istället för att vänta på att något inträffar.

I dagsläget känner jag inte till om det finns miljöer i Upplands Väsby eller vår närregion som aktivt bedriver ett rekryteringsarbete till organisationer av extrem karaktär.

Kommunen bedriver såvitt jag vet inte heller något aktivt förebyggande arbete eller har beredskap för att bemöta och bearbeta våldsbejakande extremism.

Kristdemokraterna i Upplands Väsby föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

att Upplands Väsby kommun omgående tar reda på vilket stöd som idag kan erbjudas till avhoppare från extremistiska organisationer och deras anhöriga i Upplands Väsby kommun.

att Upplands Väsby kommun med utgångspunkt från svaret ovan omgående tar fram en handlingsplan i syfte att skapa lokal beredskap för att förebygga, bemöta och bearbeta våldsbejakande extremism, samt stödja såväl anhöriga som avhoppare.

Maria Fälth, gruppledare för Kristdemokraterna i Upplands Väsby.

Alliansen rosar kvinnor

10835118_10152859757218370_8969789929372366404_oPå Internationella Kvinnodagen delade Allianskvinnor i Väsby traditionsenligt ut blommor till förbipasserande kvinnor. I år blev det vackra rosor – men inte röda – självklart lokalt köpta hos Blomsterpinglan.

Det blev mycket uppskattat och gav tillfälle till en del intressanta och givande samtal.

 

 

 

Här ser vi Lena Kanström (M), Maria Fälth (KD), Kristina Klempt (FP och Ann-Christin Larsson Frickner (C)Alianskvinnor delar ut rosor

Hjälp att dela ut rosor fick vi också av Helena från Romska Föreningen som gillade initiativet. Ju fler kvinnor vi är som engagerar oss i samhället, desto bättre och mer jämställda villkor får vi.

kvinnorosor Helena

Just Romska Föreningen i Väsby är mycket aktiv och där bedrivs ett viktigt arbete tillsammans med kommunen som fick en nytändning under förra mandatperioden när Maria Fälth som ansvarigt kommunalråd tog tag i saken.

I Väsby har vi flera ganska stora minoriteter, varav den största gruppen är de finsktalande, dit de flesta romer i kommunen hör. En viktig grupp för ett ännu bättre Väsby.

 

 

Ser du en toalett?

Kristdemokraterna i Upplands Väsby har nu lämnat in en motion om att vi behöver fler offentliga toaletter till kommunfullmäktige

Öka tillgängligheten – säkerställ tillgången på offentliga toaletter

Ibland har vi alla behov av en toalett. När behovet uppträder är vi i inte alltid i närheten av hemmet. Nu har sedan en tid Väsby Centrum kostnadsfria toaletter, vilket är en stor förbättring, men det finns andra delar av kommunen där det råder brist på toaletter.
Det finns många vars liv på grund av till exempel sjukdom begränsas av denna brist.

toa

Offentliga toaletter som kan användas av alla är en av förutsättningarna för att inte inskränka människors rörelsefrihet.

Därför föreslår Kristdemokraterna att Upplands Väsby Kommun inventerar tillgången på offentliga toaletter i kommunen och gör en plan för att installera nya toaletter på strategiska platser.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kartlägga tillgången på offentliga toaletter och utifrån resultatet göra en plan för att säkerställa tillgängligheten på offentliga toaletter över hela kommunen.

Integration som fungerar

fungerande integration

Förra året sökte över 80 000 människor asyl i Sverige, och prognoserna för kommande år pekar uppåt. Människor flyr från krig och övergrepp så fruktansvärda att vi knappt kan föreställa oss dem. Kristdemokraterna har länge kämpat för en migrationspolitik som bygger på öppenhet, och som respekterar asylrätten. Det kommer vi att fortsätta med. Vi kommer inte att gå med på att sätta några volymer eller antal. Är man i behov av asyl så ska man få det, oavsett om man är den första som söker eller den tusende.
Men öppenhet och generositet behöver följas av förslag på hur vi möter utmaningarna med flyktingmottagandet.

Därför föreslår vi att asylsökande ska ges tillfälliga uppehållstillstånd i tre år innan det sker en ny prövning och att asylansökningar från länder som kan betraktas som säkra ska behandlas snabbare. Vi föreslår också att nyanlända ska betala lägre skatt under en övergångsperiod samtidigt som etableringsersättningen sänks.

Snabbare vägar till jobb är viktigt för integrationen. Fler bostäder likaså. I stället för att som idag betala överpriser till oseriösa uthyrare vill vi att Migrationsverket och andra aktörer ska kunna bygga modulbostäder. Vi vill att fler ska välja att bo i Migrationsverkets boende för att minska trångboddheten och för att få en bättre fördelning av flyktingmottagandet mellan kommunerna. Därför vill vi skrota den så kallade EBO-lagen.

Vi kristdemokrater tänker återkomma med fler förslag. Både Sverige och de människor som flyr hit förtjänar bättre än politiker som håller fast vid gamla lösningar som inte längre fungerar.

Maria Fälth

Gruppledare för Kristdemokraterna i Upplands Väsby

Lokaltidningen

Lokaltidningen Vi i Väsby har en faktaruta om vårt parti i veckans nummer.

Vi är glada för uppmärksamheten, och vill bara lägga till att själva grundandet skedde 1964.

Detta visste du inte om KD

Lokaltidningen fascineras av KD

I samband med att Göran Hägglund aviserade sin avgång blev Maria Fälth intervjuad i lokaltidningen Vi i Väsby. Dessutom skriver chefredaktören Mats Hedström en liten krönika om vårt parti.

Han fascineras av vårt parti, och det kan man ju förstå. Han oroas också över vår framtid.
Men den senaste tiden efter valet har vi mötts med mycket stort förtroende hos väsbyborna. Vi märker tydligt att vi behövs i samhället och i politiken

Så lugn, Mats.
Vår humla kommer att fortsätta flyga. Längre och fortare än vad fysikerna säger.

Mats krönika om KD