• Samhällets viktigaste grundsten

  Familjen utgör för oss Kristdemokrater samhällets viktigaste grundsten. Det är den minsta gemenskapen i samhället och kan se ut på många olika sätt. I familjen får vi våra värderingar och normer. Här grundläggs även tilliten och respekten för andra människor. En trygg och harmonisk hemmiljö ger bäst förutsättningar för resten av livet. Barn behöver sina föräldrar, men även andra vuxna är väldigt betydelsefulla. Det är på tiden att föräldrars, men även vårdnadshavares, viktiga och värdefulla b...

 • Tidlösa grundvärderingar bygger samhället

  En populär sommarlunch i Sverige är SOS – smör, ost och sill. De är tidlösa och helt nödvändiga ingredienser för en lyckad sommarlunch. Lika tidlösa som sillen är de grundvärderingar som Kristdemokraterna tycker ska bygga samhället. Dessa värderingar borde vara en del av ett ständigt levande samtal kring lunchborden. Några av dem kan också kallas SOS – solidaritet, ofullkomlighet och subsidiaritet. Tyvärr är dessa värderingar inte en självklarhet och hotas från tid till annan. Det vill vi...
 • Våld i nära relationer ur ett barnperspektiv

  Varje dag utsätts både män och kvinnor för våld i nära relationer. Ett våld som även drabbar många barn, hur många är svårt att räkna. Ibland drabbas de direkt med fysiskt våld, ibland indirekt som vittnen till våldet, eller både som brottsoffer och som vittne. Detta våld får aldrig göras till en privatsak. Ingen ska behöva leva i ständig rädsla för att bli utsatt för våld.

  Drabbade personer, och deras barn, måste få allt tänkbart stöd när de anmäler brott eller söker hjälp. Stödet til...

 • Myndigförklara de äldre

   

  Valfrihet för alla är något som ingår i vårt politiska arbete. Valfrihet betyder för oss att de som ska göra valen måste få göra detta med ett bra underlag. Det innebär också att de som ska göra valen ska få göra detta på egen hand och att politiken inte ska bestämma vad som är bäst för den enskilde. Vi vill myndigförklara de äldre så att de känner att de är fullt kapabla att ta egna beslut.

 • Självständiga och trygga familjer

   

  Det kristdemokratiska engagemanget grundar sig till stor del i att vi ser att vi människor utvecklas och trivs bäst i små nära gemenskaper. Den mest grundläggande gemenskapen är familjen. Oavsett hur denna ser ut, så är meningen att den ger den oss alla, inte minst barnen, en trygg tillvaro. Vi arbetar för att familjerna ska få det stöd den behöver för att i sin tur kunna ge barnen trygghet och göra dem till självständiga individer.

 • Social passion för väsbyborna

   

  En viktig inriktning för oss kristdemokrater är att ställa in kompassen på social passion.

  Att ha denna inställd kompass inställd på social passion är för oss det enda sättet för att tillsammans lösa frågor, små som stora, i vardagen. Det är denna delaktighet som ger oss energi i vårt politiska arbete. Vi vill vara delaktiga i att kunna svara på frågor som människor i vår närhet har, inte att svara på frågor som vi tror att människor har.

 • Det ska löna sig att arbeta!

  Och det ska finnas goda villkor för att starta och driva företag. Även den som varit arbetslös länge eller som på annat sätt har svag anknytning till arbetsmarknaden måste kunna få ett arbete. Vi föreslår bland annat att unga och nyanlända ska kunna tjäna en halv miljon skattefritt innan de börjar betala skatt för att på så vis stödja dessa gruppers etablering på arbetsmarknaden. Även sänkta arbetsgivaravgifter för unga, RUT- och ROT-avdragen samt att man bibehåller jobbskatteavdragen skapar ...

 • Brinner du för samma frågor som jag?

  Jag valde att gå med i Kristdemokraterna för att jag ville förändra samhället. Familjerna behövde mer makt och staten mindre, tyckte jag. Jag ville också arbeta mot rasism, frihet och medmänsklighet. Idag har vi kommit en bra bit i den riktningen. Valfriheten har ökat samtidigt som välfärden har blivit starkare. Det visar att politiskt arbete är viktigt och gör skillnad.

  Jag hoppas att du vill göra samma val som jag gjorde en gång, och bli medlem i Kristdemokraterna. Hos oss får du en ...

 • Bättre för barn och familjer

  Trygga familjer ger barn goda förutsättningar att klara livets olika utmaningar. Vi vill familjesäkra politiken, att alla politiska beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för familjer och nära relationer.

  Vi vill: • Förbättra för barn och familjer genom att minska barngruppernas storlek i förskolan och på fritids och öka familjers valfrihet att välja barnomsorg. Införa en barnomsorgspeng även för föräldrar som själva har hand om omsorgen för sina barn. • Förbättra stöd...