• Social passion för väsbyborna

     

    En viktig inriktning för oss kristdemokrater är att ställa in kompassen på social passion.

    Att ha denna inställd kompass inställd på social passion är för oss det enda sättet för att tillsammans lösa frågor, små som stora, i vardagen. Det är denna delaktighet som ger oss energi i vårt politiska arbete. Vi vill vara delaktiga i att kunna svara på frågor som människor i vår närhet har, inte att svara på frågor som vi tror att människor har.