• Självständiga och trygga familjer

     

    Det kristdemokratiska engagemanget grundar sig till stor del i att vi ser att vi människor utvecklas och trivs bäst i små nära gemenskaper. Den mest grundläggande gemenskapen är familjen. Oavsett hur denna ser ut, så är meningen att den ger den oss alla, inte minst barnen, en trygg tillvaro. Vi arbetar för att familjerna ska få det stöd den behöver för att i sin tur kunna ge barnen trygghet och göra dem till självständiga individer.