• Myndigförklara de äldre

     

    Valfrihet för alla är något som ingår i vårt politiska arbete. Valfrihet betyder för oss att de som ska göra valen måste få göra detta med ett bra underlag. Det innebär också att de som ska göra valen ska få göra detta på egen hand och att politiken inte ska bestämma vad som är bäst för den enskilde. Vi vill myndigförklara de äldre så att de känner att de är fullt kapabla att ta egna beslut.