• Nu öppnar familjecentralerna i Fittja och Tullinge!

  Familjecentraler är en hjärtefråga för oss Kristdemokrater som vi drivit länge och det är därför mycket glädjande att vi tillsammans med övriga partier i Mittenmajoriteten kunnat arbeta vidare med denna fråga och att kommunen nu i samverkan med regionen öppnat familjecentraler både i norra och södra Botkyrka. 

  Familjen är den viktigaste gemenskapen. Barn som växer upp i trygga familjer får goda förutsättningar att klara livets utmaningar. Vi vet samtidigt att barn och unga mår allt sämre i dag. En viktig del i att förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga är att stödja familjen. Kristdemokraterna vill stödja och förvalta de värden och förutsättningar som bidrar till att familjen kan fungera.

  Kännetecknande för familjecentralen är att kommun och landsting, samordnar sina resurser för att möjliggöra en samverkan mellan mödra- och barnhälsovården i samverkan med öppna förskolan samt en förebyggande individ- och familjeomsorg (socialtjänst). På så vis har man möjlighet att i ett tidigt skede och på ett effektivt sätt fånga upp kontakten med utsatta familjer och vara en stödjande resurs. En stor vinst med samverkan mellan flera yrkeskategorier kring barn och barnfamiljer är att den ökar förmågan att upptäcka och tillgodose behov av stöd.

  ”Familjecentraler samordnar på ett mycket bra sätt resurser mellan region och kommun och riktar sig till blivande föräldrar, föräldrar och deras barn. När vi nu öppnar familjecentraler i både norra och södra Botkyrka arbetar man hälsofrämjande och stödjande, med integration samt med tidigt förebyggande insatser”, säger Caroline Blom (KD), vice ordförande i socialnämnden i Botkyrka.

  Läs mer här:
  https://www.botkyrka.se/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv/2021-01-27-nu-oppnar-familjecentralerna-i-fittja-och-tullinge