• Ungas rätt till en fri och trygg framtid

  I dessa tider av osäkerhet vill vi inget mer än att känna stabilitet. Att veta att vår vardag fungerar och att vi har möjlighet att ställa om till de behov framtiden kommer att innebära. Vi vill ha en omsorg som vi kan lita på, vi vill att våra barn får en kvalitativ skolgång, att våra företag kan överleva till starkare tider och att vi och våra nära och kära kan leva ett liv i trygghet.

  Framtiden byggs i skolan

  -Det mycket framgångsrika konceptet Mentors in Violence Prevention (MVP) och Tåget införs därför flera skolor. MVP är ett skolbaserat utbildningsprogram med syftet att förebygga våld som grundades 1993 i USA. Programmet har funnits i Botkyrka sedan 2015 och utvecklas nu ytterligare till fler skolor.

  Rätten till ett självbestämmande och fritt liv ska stärkas.

  -Det finns ingen plats för förtryck i Botkyrka, därför kommer en handlingsplan för att agera mot hedersrelaterat våld och förtryck att tas fram. Mittenmajoriteten samverkar med TRIS, tjejers rätt i samhället för att kartlägga nuläget kring hedersrelaterat våld och förtryck i kommunen och utifrån den arbeta fram en handlingsplan och åtgärder.
  -Barn har rätt till ett tryggt liv med starka skyddsnät. Därför vill vi tillsammans med polisen möjliggöra för att ett Barnahus inrättas i Botkyrka. Barnahus är en plats där polis, åklagare, socialtjänst, krisstödjare, barnskyddsteam och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP Barnahus) arbetar tillsammans med barn som blivit utsatta för fysiskt eller psykiskt våld eller övergrepp i nära relation.

  Kriminella spiraler ska brytas

  -Därför samordnas ett avhopparprogram för personer som vill lämna kriminalitet. Unga som vill förändra sitt liv och lämna den kriminella banan måste få en chans att göra det utan att de själva eller deras familjer blir utsatta för hot och våld.
  -Korruption och fusk kommer aldrig att accepteras, därför kommer vi att göra en genomgående översyn av sektorer med ökade risker för detta. Mittenmajoriteten kommer aldrig att acceptera att man utnyttjar våra verksamheter och välfärdssystem och förskingrar skattebetalarnas pengar och kommer arbeta hårt mot korruption och fusk.

  Läs mer om Mittenmajoritetens kraftpaket här:
  Kraftpaket för Botkyrka

  Läs mittenmajoritetens budget i sin helhet här:
  Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022-2024