Verksamhetsbesök i Alby och Fittja

Stefan Dayne (KD), ordförande i teknik – och fastighetsnämnden besöker tillsammans med förvaltningsdirektör Mikael Henning Alby Gård och Strandängsgården i Fittja. Verksamheterna är några i en lång rad som besökts hittills och målet är att besöka alla fastigheter där kommunen har verksamhet inom teknik- och fastighetsnämndens ansvarsområde. 

Syftet med verksamhetsbesöken är att se hur de kan utvecklas ytterligare bl.a. när det gäller miljön och underhåll. Med på besöket fanns också personal från markförvaltning, HR och verksamhetsutvecklare.

 


Årsmöte 2020 KD Botkyrka


Läs mer

Mittenmajoritetens Budget 2020


Läs mer

Invigning av Tunängen


Läs mer

Dagvattenparker i Fittja och Alby


Läs mer

Medlemskväll KD Botkyrka


Läs mer

Fler valmöjligheter i hemtjänsten


Läs mer

Politisk plattform för Botkyrka 2019 – 2022


Läs mer

Familjecentraler i Botkyrka på gång!


Läs mer

Tyck till om förslag för nya centrala Tullinge


Läs mer

Bostadsgaranti för alla äldre över 70 år


Läs mer