• Avveckling av dagmammor är olaglig

    I helgen blev det känt för allmänheten att Region Gotland bestämt sig för att avveckla sin verksamhet med dagmammor i Stenkumla-trakten. Man hänvisar till att pedagogisk omsorg, som det heter, inte är lagstadgat och att man därmed kan spara pengar på att ta bort verksamheten.

    Till att börja med är det ytterst tveksamt om avvecklingen innebär de kostnadsbesparingar man önskar. Men det allvarligaste är att det är olagligt att inte erbjuda alternativ till förskola. Enligt Skollagen och Skolverkets allmänna råd kan kommunen inte utan vidare avstå från att erbjuda t.ex. pedagogisk omsorg.

    Härom dagen pratade jag med föräldrarna till ett av barnen som berörs av nedläggningen och de upplever inte alls att Region Gotland har tagit hänsyn till deras önskemål, de har bara informerats om att verksamheten ska upphöra, säger Sara Lidqvist.

    Alla barn funkar inte i förskola. När ska den röda majoriteten inse att valfrihet är viktigt, inte minst för barnens skull? Var finns normkritiken, som det annars ropas högt om, i de här frågorna? Trygga barn är grunden för allt och inget barn är det andra likt.

    Kristdemokraterna har skickat ut ett pressmeddelande i frågan.