• Låt kärnkraften vara med och rädda klimatet

  Den senaste tidens viktiga debatt om el är en värdefull påminnelse om att vi står inför ett vägval i Sverige.

  Om vi menar allvar med att möta hotet om klimatförändringarna, har vi en chans att inleda ett förlopp, där vårt land visar att det går att utvecklas som industrination och samtidigt ta miljöansvar.

  Ett exempel är LKAB och deras planer på att producera stål fossilfritt. Ett fantastiskt prospekt, som visar hur Sverige fortsatt är i framkant, när det gäller industriernas innovationsförmåga. Samma sak gäller Cementas ambitioner på Gotland att ta hand om koldioxidutsläppen från produktionen i Slite.

  Men det kräver också enorma mängder el. Vi pratar om uppemot en tredjedel av Sveriges nuvarande elproduktion. Regeringen är svaret skyldig hur Sverige ska klara denna utveckling, när man samtidigt steg för steg avvecklar svensk kärnkraft.

  Regeringen behöver också konfrontera det faktum att ett elöverskott i somras inte hjälper de företag och hushåll som drabbas av elbristen just nu. För vi har en elbrist och den drabbar södra Sverige oproportionerligt mycket, eftersom överföringskapaciteten från norr, fortfarande är undermålig och för att Ringhals 1 och 2 har lagts ned.

  Den senaste tiden har dammsugaren fått betydelse i det politiska samtalet, det efter att svenskarna uppmuntrats till att ransonera med dammsugningen i det egna hemmet. Det är inte genom att sluta dammsuga, eller att acceptera att frysa i våra bostäder, vi klarar denna utmaning.

  Det är genom att säga att vi vill bibehålla all fossilfri produktion vi har och sedan låta marknaden avgöra hur den nödvändiga utbyggnaden av nyproduktion ska gå till. Och det utan egendomliga politiskt betingade straffskatter, som på konstgjord väg gör kärnkraften olönsam att driva.

  Då kan vi få se en bra mix av vatten, vind och nybyggd kärnkraft som kommer att utgöra basen för vår elproduktion. Och tolv mil bort från Gotlandskusten ligger Baltikum, där Vattenfall bygger modern kärnkraft för fullt.

  Det är dags att Socialdemokraterna slutar låta Miljöpartiet blockera vettig politik inom energiområdet. Regeringen är i dubbel bemärkelse energitjuvar för vårt land och förtjänar att försättas i opposition snarast. Sverige behöver kärnkraften. Kristdemokraterna är en garant för fossilfri och leveranssäker el.

  Camilla Brodin, energipolitisk talesperson för Kristdemokraterna
  Johan Asplund, Kristdemokraterna på Gotland