• Blankt NEJ! till ny fastighetsskatt

  År 2008 avskaffades fastighetsskatten efter att Kristdemokraterna länge drivit frågan och haft det som ett av sina viktigaste vallöften i valet 2006. När så den första Alliansregeringen bildades blev det möjligt att slopa den illa omtyckta skatten. Den ersattes av en fastighetsavgift, som visserligen också kan ifrågasättas men som åtminstone är lägre, mer beräknelig och har ett maxtak.

  Nu börjar oroväckande många partier (V, S och MP) propagera för att fastighetsskatten ska återinföras...

 • Så lindrar vi ensamheten bland äldre

  Ett år av ensamhet. Så skulle många, inte minst bland Sveriges äldre, nog beskriva coronapandemin. Inga släktkalas, få träffar med de närmaste och inte minst: inga kramar.

  För många äldre är ensamheten dock inget nytt. Den började långt innan pandemin.

  Med anledning av pandemins rekommendationer och restriktioner har dock fler, tyvärr, insett hur tärande ensamhet och självisolering kan vara. Den leder inte bara till själsligt lidande, utan på längre sikt även till fysiskt lidand...

 • Referat från KD Gotlands årsmöte 2021

  Lördagen den 20 mars höll Kristdemokraterna på Gotland sitt digitala årsmöte. Mötet inleddes med att styrelsens ordförande Sara Lidqvist berättade om aktuell lokal politik. Hon passade också på att berätta att Kristdemokraterna på Gotland ökade medlemstalet med drygt 7% under 2020. Det gör Gotland till det distrikt som har ökat procentuellt mest i landet. Hittills i år ser vi också en ökning av antalet medlemmar på Gotland. Det här är väldigt glädjande när det samtidigt rapporteras att antale...

 • Låt kärnkraften vara med och rädda klimatet

  Den senaste tidens viktiga debatt om el är en värdefull påminnelse om att vi står inför ett vägval i Sverige.

  Om vi menar allvar med att möta hotet om klimatförändringarna, har vi en chans att inleda ett förlopp, där vårt land visar att det går att utvecklas som industrination och samtidigt ta miljöansvar.

  Ett exempel är LKAB och deras planer på att producera stål fossilfritt. Ett fantastiskt prospekt, som visar hur Sverige fortsatt är i framkant, när det gäller industriernas innovatio...

 • Hatet i sociala medier måste sluta!

  En socialdemokratisk minister i Sveriges regering skrev i mitten av januari på Twitter att vi tillsammans måste sätta stopp för hat. Jag instämmer till fullo. Men jag ser också att många personer och organisationer kopplade till ministerns eget parti gör precis tvärtom.

  På Facebook kan man betala för annonsering. Det är en möjlighet att nå ut med politiska budskap. Ibland är annonserna snälla, ibland är de lite vassare för att tydliggöra utmaningar. Ibland går den som betalar för annon...

 • Pressmeddelande om skolöversynen

  Centerpartiet, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ har en samsyn angående framtidens skolorganisation.

  Här är det pressmeddelande som skickades ut den 10 december

  Här är bilagan till pressmeddelandet som beskriver skola för skola

  Beslut förväntas fattas av barn- och utbildningsnämnden den 16 december.

 • KD om skolan och Gotlands utveckling

  Bild från film där Sara Lidqvist berättar om vad Kristdemokraterna vill med skolan och Gotlands utveckling. Länk till filmen: https://youtu.be/3jF9eKmFcmw

  Se vår film på https://youtu.be/3jF9eKmFcmw

  Att urbanisera är lätt. Men att tvärtom skapa förutsättningar för hela Gotland att utvecklas, det kräver aktivt ställningstagande och ett aktivt handlande. Vi kan inte lägga hela ansvaret på de som lever och verkar på landsbygderna. Politiken måste göra sitt!

  När det gäller den aktuella skolfrågan så vill vi Kristdemokrater vara tydliga:

  Vi vill inte att väl fungerande skolor på landsbygden läggs ner för att det är svårt att...

 • Vi är trygga med beslutet om Hemse

  Vid sitt sammanträde den 3 december beslutade socialnämnden att anta det vinnande budet från Attendo  i upphandlingen av Iliansgården och Hemse äldreboende. I samband med det skrev representanter för Alliansen i nämnden följande insändare:

   

  Socialnämnden beslutade den tredje december att driften av Hemse äldreboende och Iliansgården ska föras över till Attendo.

  Upphandlingen grundade sig på de kvalitetskriterier som vi ställer på alla som bedriver äldreomsorg på Re...

 • Återupprätta LSS

  Idag är det den internationella funktionshinderdagen. I samband med det har Sara Liqdvist en insändare publicerad i de gotländska tidningarna: — Jag har precis lyssnat färdigt på Sveriges Radio P1:s dokumentärserie om Vipeholmsanstalten. I fem delar berättas en förskräcklig historia om hur barn, ungdomar och vuxna från hela landet behandlades på den stora institutionen i Lund. Berättelsen sträcker sig över flera decennier från mitten av 1930-talet och framåt. Jag vågar påstå att ingen s...
 • Rapport från miljö- och byggnämnden

  Johan Asplund rapporterar från förra veckans miljö- och byggnämnd:

  Den fråga som förväntades ge mest uppmärksamhet var placeringen av konstverket/skylten #ILoveVisby, som ju inte får stå kvar på Donners plats. Föreslaget var att skylten ska få stå i närheten av Dalmansporten. Inom nämnden fanns det olika åsikter. Från Kristdemokraternas håll framförde jag åsikten att, även om skyltens skönhet kan diskuteras, en tillfällig lösning på den föreslagna platsen var den minst dåliga lösningen...