KD slår vakt om Kvarnholmens historiska stadsbild

Kristdemokraterna är mycket kritiska till hur övriga partier vill utveckla Brandvakten. Samtidigt som det finns många delar i  planen för fastigheten som är mycket välkomna, så finns det andra delar som avskräcker. Att som första byggnad på Kvarnholmen mötas av ett cylinderformat glashus stärker inte Kvarnholmens historiska karaktär(!),oavsett hur mycket gräs det är på dess tak, säger Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik.

– Det behövs mer bostäder i Kalmar. Men som goda förvaltare av vår bygd har vi också ett ansvar för hur och var det byggs. Att tänka långsiktigt och se till att hela Kalmarbygden växer och utvecklas på ett hållbart sätt. Det innebär bland annat att vi har ett ansvar att hantera värdefulla och unika kultur- och naturmiljöer varsamt och med respekt, bygga vackert och anpassa nybyggnationer efter kringliggande bebyggelse så att områdets karaktär bevaras.

– Människan har ett behov av grönska och skönhet för att må bra. Därför vill Kristdemokraterna slå vakt om en trygg och estetiskt tilltalande boendemiljö med en arkitektur och stadsplanering som stärker vår vackra historiska stadsbild. Kvarnholmen och Brandvaktens särpräglade historiska karaktär är ett typexempel för detta.

Läs mer

Hur ska vi utveckla Tvärskog?

Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik ställer en ”Enkel fråga” till kommunstyrelsens Ordförande Johan Persson (S) om den utlovade utvecklingsplanen för Tvärskog|

Under 2015 föreslog majoriteten i Södermöre kommundelsnämnd att tredje klass i Tvärskog skulle läggas ner för att kunna genomföra majoritetens osthyvel-besparingar.

Efter att Kristdemokraterna uppmärksammat de fackliga företrädarna, föräldrar och Bygdegårdsföreningen om vad som stundade (och att man i underlaget till beslutet framställde det som att inga kritiska synpunkter fanns från dessa), så följde en massiv kritik ifrån ortens föräldrar. Slutligen valde man att skrota förslaget och spara på annat håll.

I och med detta beslut lovade man dock ortens befolkning att man inom kort skulle ta fram en utvecklingsplan för orten.

Min fråga är därför:
Hur har processen med att ta fram en utvecklingsplan för Tvärskog gått och när kommer den presenteras?

Varför finns det inget porrfilter på Kalmars skolor?

Christopher Dywik och Fredrik Sjömar ställer idag två likalydande ”Enkla frågor” till Barn- och Ungdomsnämndens ordförande Lasse Johansson (S) och Södermöre Kommundelsnämnds Ordförande Elisabeth Gustavsson (S)|

Åldern då många barn kommer i kontakt med pornografi sjunker allt längre ner i åldrarna. Porren blir i sig också allt grövre. Det finns en politisk enighet bland de flesta riksdagspartierna om att barn inte skall komma i kontakt med porr i skolans värld. Ändå har Kalmar kommun valt att inte installera ett porrfilter på kommunens skolor. Varför?

Genomsnittet för när många barn aktivt börjar konsumera porr är idag 12 år för killar och strax under 14 år för tjejer. Alltså i regel innan skolans sexualundervisning börjar komma igång på riktigt. Många barn börjar alltså lära sig om sexualitet genom pornografin istället för genom skolans sexualundervisning eller genom samtal med sina föräldrar. Något som riskerar att ge en kraftigt förvrängd bild av vad det faktiskt innebär. Porren blir också allt grövre.

Läs mer

KD välkomnar KalmarHems beslut att bygga i Påryd

Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik är på plats i Påryd och kommenterar KalmarHems glada besked |

Kristdemokraterna i Kalmar har länge kämpat för att ge KalmarHem i uppgift att bygga på landsbygden, något som konsekvent röstats ner i kommunfullmäktige.

Men sedan några månader tillbaka har vi parallellt, via Södermöre kommundelskontor, fört en dialog med KalmarHem om nybyggnation i Påryd. Efter en marknadsundersökning genomförts på orten, som med all tydlighet visade att intresse såväl som vilja att betala för det fanns, så blir det nu verklighet.

– Det här ett första steg i rätt riktning. Vi ser fram emot fler offensiva satsningar på landsbygden. KD är övertygade att samma intresse och ekonomiska förutsättningar står att finna även på andra orter där demografin måste korrigeras, men bristen på bostäder hindrar ortens fortsatta utveckling.
Läs mer