Gör Kvarnholmen vackrare och mer tillgängligt

Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik och kommunfullmäktigeledamot Carolina Almeborg motionerar om behovet att tillgänglighetsanpassa Kvarnholmen|

Kvarnholmen är tillsammans med Kalmar slott och Gamla stan en vital del av Kalmar kommuns ansikte utåt, en vacker historisk miljö med vackra stenlagda gator för turister och boende att strosa i.

Tyvärr har stadens kullerstensgator under senare år blivit allt mer problematisk för delar av befolkningen. I takt med att fler och fler restauranger skaffar trevliga uteserveringar, så har det också inneburit att gående har hänvisats ifrån kanternas mer platta stenläggning till gatornas mer traditionella kullerstensläggning mitt i gatan. Detta har medfört att framkomligheten avsevärt försämrats för den som har rullstol, permobil eller rullator.

Med anledning av detta föreslår vi att kommunfullmäktige ger Servicenämnden i uppdrag att ta fram en färdplan för en tillgänglighetsanpassning av Kvarnholmen genom en omläggning av Kvarnholmens traditionella kullerstenar till gatornas kanter och etablera ett slätt stenlagt gångstråk mitt i gatan. Vi är fullt medvetna om att förslaget är både dyrt och tidsödande, varför vi föreslår att arbetet sker succesivt med start på de mest frekvent använda gatorna: Storgatan och därefter Kaggensgatan (så långt som gatan är stenlagd). Detta innebär också att kommunen äntligen får en chans att åtgärda den myriad av olika sorters stenläggning som präglar Kvarnholmens gator.
Läs mer

M/KD-budget – det bästa för Kalmarbygdens barn

Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik kommenterar riksdagens budgetomröstning|

Vid gårdagens budgetomröstning röstades som väntat en borgerlig M/KD-budget igenom. Det är mycket glädjande! M-KD-budgeten innehåller mycket viktiga satsningar för att återskapa ett Sverige som man kan lita på. KD lovade under valrörelsen att alltid, i alla lägen stå upp för vår politik och det är vad vi nu gjort, säger Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik.

– Här på kommunal nivå välkomnar vi framförallt den särskilda satsningen för att minska barngrupperna på förskolan. Kalmar kommun har små-barngrupper som uppgår till 30 barn per grupp, något som skapar stor otrygghet och stress för barnen – och majoriteten har ingen som helst plan för att lösa det. Små barn behöver små grupper och personalen måste få tid till att se varje enskilt barn. Det är oerhört viktigt att ge barnen en trygg uppväxt, det är ju dem som är vår framtid(!), säger Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik.

– Nästa naturliga steg är att talmannen låter Ulf Kristersson prövas som statsminister igen. Nu efter flera månader med C:s abrovinker torde även de inse att om man vill ha borgerlig politik, så ska man rösta på en borgerlig statsminister.

Läs mer

Porrfilter införs på Kalmarbygdens skolor!

Under dagen har Utbildningsnämnden och Södermöre Kommundelsnämnd båda bifallit Kristdemokraternas motion om att införa ett porrfilter på våra skolor. KD välkomnar majoritetens helomvändning i frågan om ett porrfilter på våra skolor, för att skydda våra barn från allt för tidig exponering av pornografi. Vi välkomnar också att majoriteten lyfter upp behovet av mer värdegrundsarbete i skolan, något som KD också efterfrågat tidigare.

– Ett porrfilter på våra kommunala nätverk kommer givetvis inte allena förhindra att skolelever kommer i kontakt med pornografi. Men det är ett stort och viktigt steg för att förhindra att barn på låg- och mellanstadiet av misstag kommer in på pornografiskt material via skolans datorer. Vad som sen sker i hemmet och på barnens fritid är föräldrarnas ansvar, där är kommunens ansvar begränsat till att stötta och stödja föräldrar med råd och kunskap, säger Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik.

Kalmars yngsta fullmäktigegrupp

Kristdemokraterna i Kalmar presenterar stolt sin nya kommunfullmäktigegrupp: Alexander Karsnov, Christopher Dywik (gruppledare) och Carolina Almeborg. Vid valet belönade väljarna KD för vårt hårda arbete, resultat och en tydlig vision för Kalmarbygden. Ett stort tack till alla 2452 som valde att lägga en röst på KD.

Generationsskifte genomfört och vi är nu inte bara en kristdemokrat mer i kommunfullmäktige- vi har också lägst snittålder av alla partigrupper. Och så givetvis den mest taggade fullmäktigegruppen!

Läs mer