Kalmars historia är dess styrka

Under sommaren blossade debatten om Kalmars kulturhistoriska värden kontra utveckling upp, till följd av att Samhällsbyggnadsnämnden ställt sig positiva till ett P-hus i vallgraven vid fängelset.

Debatten har nu lagt sig– men såhär några dagar innan valet har frågan troligtvis aldrig varit viktigare.

Från Kalmar Citys håll har man med rätta uttryckt sin oro över oseriösa alternativ till ett centralt beläget P-hus, som ”supercyckelvägar” och matarbussar från ett P-hus utanför stadskärnan. KD tror inte att detta varken vore realistiskt eller önskvärt. Ett centralt beläget P-hus är nödvändigt för city-handeln och en levande stadskärna!

Detta innebär dock inte att vi ansluter oss till idén om ett p-hus i vallgraven. KD har aldrig röstat för detta och kommer aldrig göra det. Av den enkla anledningen att vi inte tycker att det är lämpligt att bygga ett p-hus på ett fornminne och vad som är en del av riksintresset för kulturvård. Att uppföra ett p-hus på denna plats, liksom att bygga ett själlöst cylinderformat glashus framför gamla brandstationen eller uppföra ett fult rostbrunt hotell i hamnen så Kalmar slott skyms – skulle innebära att en ovärderlig kulturmiljö förstörs för all framtiden. Vi säger, som enda parti, bestämt NEJ till att behandla vårt gemensamma kulturarv på ett sådant vårdslöst sätt. Läs mer

Dags för en ny vindkraftspolicy

Under morgondagens kommunstyrelse kommer ett uppdrag att uppdatera kommunens föråldrade vindkraftsplan äntligen ges.
– Det är ett bra första steg! Men vi måste också slå fast minsta avstånd till bostäder/fritidshus och sammanhållen bebyggelse till 1500 m och 35 decibel. Samt att vi givetvis inte ska ge tillstånd till några nya verk förrän planen har uppdaterats, säger Kristdemokraternas gruppledare, Christopher Dywik.

KD har flera gånger under mandatperioden lyft behovet av en skyndsam uppdatering av planen, då den inte hängt med i den tekniska utvecklingen. Samt att inga nya verk bör uppföras med dagens föråldrade plan som grund. Majoritetens företrädare har flera gånger under mandatperioden hävdat att en uppdatering av vindkraftsplanen har påbörjats, för att sedan svänga till att den snart ska påbörjats när man påpekat att så inte är fallet.

– För Kristdemokraterna är det en självklarhet att markägare som så vill, ska kunna bygga vindkraftsverk på sin mark. Men också att djur, natur och övriga boende i närheten inte får drabbas negativt av etableringen. Vi har därför under dagen lämnat in en motion som tar ett bredare grepp kring frågan, säger Dywik(KD).
Läs mer

KD vann Drogkampen!

I fredags arrangerade NVB en ”val-fest” med den traditionsenliga Drogkampen där partiera blir testade i sina kunskaper om alkohol och droger. Det kristdemokratiska laget betående av Fredrik Sjömar, Alexander Krasnov, gruppledare Christopher Dywik och Mats Wåhlin tog hem segern i år.

Segern är också något av en symbolisk seger då Liberalernas Bjärn Brändewall och KD:s Alexander Krasnov nyligen varit inbegripna i en het diskussion om huruvida Cannabis bör legaliseras och säljas på Systembolaget, eller ej.

Modig, Dywik och hunden Tillman besökte Möregården

Idag har Möregården (Träffpunkt och äldreboende i Hagby) fått besök av riksdagsledamot Aron Modig (KD) och Christopher Dywik (vice Ordförande Södermöre kommundelsnämnd) och hunden Tillman, som besökte Möregården för att samtala om det socialt innehållet, djur inom omsorgen och den varma sommaren.

– Det var väldigt trevligt att få äta lunch med de äldre och visa upp den fantastiska verksamhet vi har här ute i Södermöre. Vi samtalade mycket om gemenskap och de sociala innehållet på boendet och träffpunkten. Glädjen över att få besök av en glad och gossig liten hund var påtaglig – men framförallt att få äta tillsammans och att ibland också få vara med och laga mat och baka och känna dofterna av nylagat.

– En av KD Kalmars viktigaste frågor är just det sociala innehållet på våra boenden. Möregården (och övriga boenden i Södermöre) är ett föredömme på detta område och deras arbetssätt är något som vi vill sprida till resten av kommunens boenden.

– Det handlar om allt ifrån samarbete med den lokala skolan – med gemensamma aktiviteter, fokus på historia/kulturarv och de äldres minnen/erfarenheter samt att ge de äldre möjlighet att med jämna mellanrum vara med och baka och laga mat. En fråga som både handlar om att öka de äldres aptit och att inte ta ifrån dem något som ofta varit en stor och viktig del av deras liv.