Sluta straffbeskatta landsbygden

Sluta straffbeskatta landsbygden


När Centerpartiet och regeringen sviker landsbygden och höjer skatten på bensin och diesel samtidigt som det oroliga läget i mellanöstern gör att priserna skjuter i höjden, så svider det rejält i plånboken. Men för vem svider det mest?

Det känns garanterat värre för den som bor på landsbygden utan kollektivtrafik, än för den som kan ta bussen genom Stockholms innerstad till jobbet. Det kanske också kan förklara lite av politiken bakom priserna. De som beslutar om skatterna är inte de som drabbas mest.
Läs mer

Nej till 21-meters mast i centrala Ljungbyholm

Kristdemokraterna beklagar bygglovsbeskedet för en 21-meters mast på naturområdet mellan gamla brandstationen och Sockenmagasinet. Placeringen hotar en ortens vackra kulturmiljön. Vi välkomnar därför att både Hembygdsföreningen och Svenska kyrkan överklagat ärendet. Det säger Christopher Dywik, vice ordförande i Södermöre kommundelsnämnd tillika Gruppledare för Kristdemokraterna i Kalmar kommun.

– Vi vänder oss också mot bristen på samråd på orten och diskussion med Södermöre kommundelsnämnd om det aktuella ärendet. Södermöre kommundelsnämnd under nästan två decennier arbetat för att stärka centrumkänslan i Ljungbyholm och uppmuntrat och välkomnat framlyftandet av denna vackra kulturmiljö med kombinationen grönska, vatten, gärdsgårdar och byggnader såsom den vackra medeltidskyrkan och de rödmålade församlingshemmet, Gamla brandstationen och Sockenmagasinet.

– Placeringen av en 21 meters mast mitt i denna vackra miljö går stick i stäv med denna strävan och dess placering mitt i detta – istället för på en mer undanskymd plats – hotar kulturmiljön och skadar den samverkan och samsyn som under lång tid byggts upp mellan politiken och ortens ideella krafter. Läs mer

Mer svensk- och närproducerad mat på våra skolor

I Kalmar kommun har det länge talats om behovet av att öka andelen svensk- och närproducerad mat. Dessvärre tycks det i dagsläget mer handla om retorik än faktisk handling. En ambitionshöjning kräver avsatta medel, inte bara fina ord, säger Christopher Dywik, Gruppledare för KD i Kalmar och vice Ordförande i Servicenämnden.

– I dagsläget produceras endast 60% av kosten på våra förskolor och skolor i Sverige. Det är en allt för låg siffra! För oss i KD är det essentiellt att öka andelen svensk- och närproducerad mat på våra skolor och förskolor! Det handlar i grunden om att prioritera den kvalitet som endast svenskt jordbruk kan ge. Att slå vakt om världens hårdast djurhållningsregler, minimalt användande av antibiotika, låga nivåer av bekämpningsmedel och att minska utsläpp genom att korta ner och skära bort onödiga transporter. Det är helt enkelt inte hållbart att importera mat från andra sidan jorden, när vi producerar bättre mat här hemma.

– En ambitionshöjning kräver dock avsatta medel, inte bara fina ord. Inför 2020 kommer Kost/Skola behöva ytterligare tre miljoner (samt en årlig indexuppräkning på ca 1 miljon) för att kunna nå de mål som de fått av kommunfullmäktige avseende att öka andelen svenska- och närproducerade produkter. Nu är det upp till bevis för majoriteten i Kalmar. Är om majoriteten är beredd att avsätta adekvata medel för att öka andelen svensk- och närproducerad mat på våra skolor och förskolor? Vi hoppas att det här kommer bli ett beslut vi kan ta enigt över partigränserna.

KD arrangerar skräpplockardag 5/5

På söndag 5/5, kl 13.00 kommer Kristdemokraterna i Kalmar, likt föregående år, delta i Nordiska Kusträddardagen. KD:s arrangemang är likt föregående år det enda arrangemanget i Kalmar.

– Vi kristdemokrater älskar vår vackra stad, land och kustmiljö! Tyvärr förstörs vår kustmiljö av plastpåsar, flaskor, fimpar, glasbitar, batterier och burkar som inte plockas upp, och hamnar i havet och våra kanaler. Därför kommer KD också i år delta i Nordiska kusträddaredagen och röja upp längst med kusten och Kalmars kanaler, säger Mats Wåhlin (KD), ledamot i Vatten- och miljönämnden.

– Nedskräpningen av våra hav är ett av vår tids största miljöproblem. Vi deltar i Nordiska kusträddardagen för att vi har ett gemensamt ansvar att ta hand om vår vackra stad. Vi har ju inte bara ärvt den av tidigare generationer – vi har också ”lånat” det av våra barn. Det är upp till oss att se till att lämna över det bättre än vi fick det! Det kallar vi kristdemokrater förvaltarskapstanken, avslutar Christopher Dywik, Gruppledare KD Kalmar och ledamot i Water Forum (Arbetsgrupp för vattenfrågor inom EuroRegion Baltic). Och understryker att alla som vill sluta upp med KD och röja samlas på parkeringen mitt emot Sylvanderparken 13.00 på söndag.

Anmäl dig till skräpplockardagen på Facebook.