• Viktigt med bra bemötande

  KD i Knivsta beklagar konflikten kring ”Mojjens” placering i Knivsta. Det är tråkigt när en kommuninvånare känner sig orättvist behandlad. Vår önskan är att alla medborgare ska bemötas på ett tydligt och rättssäkert sätt.

  Att uppleva att man som enskild kan lita på politiker och ansvariga tjänstemän i kontakten med dem är mycket viktigt för oss. Vi kommer arbeta för att relationen mellan kommunen och Mojjens ägare ska förbättras och att vi når fram till en godtagbar lösning...

 • Förskollärare är hoppfulla om barngrupperna i Knivsta

  En av KD Knivstas viktigaste frågor är att minska barngruppernas storlek i förskolan. Planen är att fortsätta att minska barngrupperna med ett halvt barn per år under mandatperioden. Nu har resultatet börjat att märkas i kommunen.

  På grund av den stora inflyttningen av småbarnfamiljer är behovet av att bygga ut förskolan stort. Den senaste i raden av nya förskolor är Högåsskolans som öppnar 1 januari 2016.

  Katarina Bengtsson och hennes kollega Anna Axgren säger till UNT att de h...