• KD står upp för sina principer

    Kristdemokraterna i Knivsta gick till val på en ekonomi i balans, satsning på skola, vård och omsorg och en mer förnuftig utbyggnadstakt. Detta löfte har vi hållit och vi kommer nu fortsätta vår linje i samarbete med Liberalerna, utan en massiv skattehöjning.

    (mer…)

  • Ny opposition bildad i Knivsta

    Kristdemokraterna, Knivsta.Nu och Liberalerna går in i ett samarbete under de kommande fyra åren. Idag lägger den nya oppositionen fram sin budget som innehåller satsningar på skola och förskola och ett minskat beroende av exploateringsvinster.

    (mer…)