• Vi inom Allians för Kronoberg menar att det är dags låta Ljungby Lasarett stå på sina egna ben. Det är dags att avsluta de regionsövergripande klinikerna och återgå till två separata sjukhus med sina egna kliniker och sin egen personal. Vi är övertygade om att den kompetens och det engagemang som finns hos personalen i Ljungby kommer få nya kraft genom att de ges ansvaret att styra över sig själva. Detta menar vi kommer bidra till att Ljungby inte som idag sakta avvecklas utan istället utvecklas till en positiv och viktig enhet för alla Kronobergs invånare.

  När Ljungby lasarett diskuteras fastnar politiker och tjänstepersoner oftast i frågor gällande utmaningar inom kompetensförsörjning, rekryteringssvårigheter och inte minst dygnsvilan för personalen. Patientperspektivet förminskas och glöms allt som oftast helt bort i debatten. Kronobergs invånares förväntan på en jämlik och tillgänglig akutsjukvård är något som för vissa tycks vara sekundärt och inget som behövs ta hänsyn till.

  Allt sedan Centrumbildningen inom Region Kronoberg har en långsam förflyttning av kliniker, personal och kompetens gjorts bort från Ljungby. Detta har över tid försämrat Ljungbys möjligheter att vara ett attraktiva, tillgängligt och välfungerade sjukhus för såväl våra medarbetare som patienter.

  Verksamhetschefer har haft sin huvudsakliga placering i Växjö men samtidigt ansvar för sina kliniker placerade på båda sjukhusen. Personalen i Ljungby vittnar om en upplevelse av ett frånvarande ledarskap samtidigt som oron över Ljungbys framtid spridit sig bland både personal och patienter. Denna negativa spiral har bidragit till att det blivit allt svårare att rekrytera inte minst nya och kompetenta Läkare till Ljungby. En tydlig signal på detta är att Ljungby lasarett i den årliga AT-rankingen gått från att tidigare ligga i topp bland landets sjukhus till att 2023 hamna på en blygsam 35:e plats. En bra AT-tjänstgöring som ger möjlighet till rekrytering av nya läkare är en av de viktigaste komponenterna för att det lilla sjukhuset skall fungera.

  Allians för Kronoberg ser positivt på den pågående rekryteringen av en ny sjukhuschef för Ljungby. Vi menar samtidigt att detta inte är tillräckligt för att återskapa den positiva andan som Ljungby tidigare var känt för. Utöver sjukhuschef behöver det finnas såväl ekonomichef som egen HR-avdelning knutna direkt till Ljungby lasarett för att kunna nyttja fördelen av korta beslutsvägar och säkerställa ett nära ledarskap. Att dessutom placera utvalda Subspecialiteter inom såväl ortopedi och kirurgi i Ljungby skulle ge sjukhuset bättre möjligheter till rekrytering av kompetenta läkare. Varför inte låta Ljungby fullt ut ansvara för länets samtliga knä och höftoperationer? Det skulle bidra till att minska de växande vårdköerna samtidigt som vi även skulle minska behovet att behöva köpa dyr vård från andra regioner. Att vi på detta sätt ser till att vi säkra upp jourlinjerna på Ljungby lasarett är en grundförutsättning för att kunna bibehålla Ljungby som ett akutsjukhus.

  Diskussioner har tidigare förts inom den gamla Alliansen gällande olika driftsformer av Ljungby lasarett. Allt från privatisering till den så kallade ”Norrtälje-modellen” som innebär att Regionen tillsammans med Kommunen tar ett gemensamt ansvar över sjukhuset och dess innehåll har nämnts. Vi kan se fördelar inom dessa driftsformer men problemet är att ett sådant införande skulle riskera att ta allt för lång tid samtidigt som tillgängligheten och antalet vårdplatser minskar för alla Kronobergs invånare. Frågan är om den nya majoriteten bestående av Socialdemokraterna & Moderaterna är beredda att gå denna kanske möjliga men högst osäkra väg framåt för skattebetalarna i Kronoberg.

  Vi i Allians för Kronoberg lovar att vi alltid kommer sätta dig som patient först oavsett var i vårt län du bor.