• Förtroendevalda 2019-2022

  Kristdemokraternas uppdrag i Linköpings kommun mandatperioden 2019-2022

  Denise Cassel, e-post
  Kommunalråd
  Gruppledare
  Kommunstyrelsen, 1:e vice ordförande
  Kommunstyrelsens strategiska utskott, Ledamot
  Kommunstyrelsens ärendeberedning, Ledamot
  Kommunfullmäktige, Ledamot
  Linköpings Stadshus AB, Ledamot
  Krisledningsnämnden, Ersättare

  Liselotte Fager, tfn 0760-48 14 90, e-post 
  Äldrenämnden, Ordförande
  Kommunfullmäktige, Ledamot
  AB Stångåstaden, Ledamot
  Kommunstyrelsen, Ersättare
  Utskott för medborgardialog (Vreta Kloster), Ledamot

  Per Larsson, tfn 0702-88 21 34, e-post 
  Visit Linköping & Co AB, Ledamot

  Magnus Engström, tfn 0708-86 50 04, e-post 
  Lejonfastigheter, Ordförande
  Utskott för medborgardialog (Väst), Ordförande
  Kommunfullmäktige, Ledamot

  Yvonne Svalin, tfn 0705-29 86 42, e-post
  Kommunfullmäktige, Ledamot
  Kultur- och fritidsnämnden, Ledamot
  Utskott för medborgardialog (Valkebo), Ledamot
  Linköpings Tingsrätt, Nämndeman

  Kjell O Lejon, tfn 0760-49 50 60, e-post
  Kommunfullmäktige, Ledamot
  Bildningsnämnden, Ledamot
  Sankt Kors Fastighets AB, Ledamot

  Johan Häggblom, tfn 0736-15 14 24, e-post
  Kommunfullmäktige, Ledamot
  Kommunfullmäktiges valberedning, Ersättare
  Samhällsbyggnadsnämnden, Ersättare

  Magnus Landberg, tfn 0734-18 38 65, e-post
  Kommunfullmäktige, Ersättare
  Arbetsmarknadsnämnden, Ledamot

  Henrik Blosfeld, tfn , e-post
  Barn- och ungdomsnämnden, ledamot

  Rihab Chahaf, tfn , e-post
  Kommunfullmäktige, Ersättare
  Arbetsmarknadsnämnden, Ersättare
  Utskott för medborgardialog (Syd, ledamot)
  Kommunfullmäktiges valberedning, Ledamot

  Solveig Danielsson, tfn 0703-76 84 58, e-post
  Social- och omsorgsnämnden, Ledamot

  Richard Svenselius, tfn 0706-66 91 49, e-post
  Samhällsbyggnadsnämnden, Ledamot
  Stiftelsen Östergötlands Länsmuseum, Ersättare
  Kommunfullmäktige, Ersättare

  Gabor Lorant, tfn 0730-58 41 12, e-post
  Valnämnden, Ledamot
  Linköpings Tingsrätt, Nämndeman

  Alexandro Mastrandrea, e-post
  Bildningsnämnden, Ersättare

  Süleyman Wannes, tfn , e-post
  Kultur- och fritidsnämnden, Ersättare

  Lars Roxå, tfn , e-post
  Äldrenämnden, Ersättare

  Martina Melbéus, tfn , e-post
  Bygg- och miljönämnden, Ersättare
  Linköpings tingsrätt, Nämndeman

  Fredrik Andrén, tfn , e-post
  Valnämnden, Ersättare

  Grete Lindqvist
  Linköpings tingsrätt, Nämndeman

  Lars Eklund, tfn 0706-22 63 74, e-post
  Tekniska Verken AB, Ledamot
  Borgerlig vigselförrättare
  Ombud enligt begravningslagen

  Anders Riedenfalk, tfn 0709-64 48 82, e-post
  Linköpings föreläsningsförening, Ledamot
  Linköpings djurförsöksetiska nämnd, Ledamot

  Claes Bengtsson, tfn 0707-99 43 16, e-post
  Science Park Mjärdevi AB, Ordförande
  Bygg- och miljönämnden, Ledamot

  Tommy Sennehed, tfn ,
  Styrelsen för Valla Folkhögskola, Ledamot

  Arne Jacobsson, 0702-91 99 13, e-post
  Leonard och Ida Westmans fond för Linköpings prydande med konstverk, Ledamot

  Ingegerd Widmark, tfn 0706-10 96 38, e-post 
  Linköpings Tingsrätt, Nämndeman

  Tanya Yngström, tfn 072-547 56 65, e-post
  Barn- och ungdomsnämnden, Ersättare

  Berit K Lehnér,  e-post
  Lekmannarevisor