Gott nytt år!

Kristdemokraterna i Linköping tackar för förtroendet som vi fått under 2018 och önskar er alla ett riktigt gott nytt år!

Utbildning för förtroendevalda 2019 – del 1/2

Kristdemokraterna i Östergötland bjuder i samverkan med
Studieorganisationen Framtidsbildarna och Sensus Studieförbund in till

UTBILDNING FÖR FÖRTROENDEVALDA 2019

Utbildning för förtroendevalda sker vid två tillfällen, lördag 19 januari och lördag 2 mars. Utbildningen riktar sig i
första hand till dig som har uppdrag för Kristdemokraterna, men är öppen för samtliga medlemmar.

Del 1 – Lördag 19 januari
Sessionssalen, Regionhuset, Sankt Larsgatan 49B, Linköping
09.30 Kaffe och fralla serveras
10.00 Kristdemokratisk ideologi – Patrik Vigren, läkare
11.00 Fruktpaus
11.10 Att leda människor och möten – goda råd från en erfaren ordförande
– Conny Brännberg, regionråd Västra Götalandsregionen
12.10 Lättlunch – Smörgåstårta
13.00 En familjepolitik i världsklass – Annicki Oscarsson, kommunstyrelsens ordförande i Ödeshög
14.00 Kaffe och Fruktpaus
14.10 Partiets organisation – Gudrun Brunegård, regionråd Region Kalmar län
15.10 Summering av dagen
15.30 Slut

Pris:
Deltagaravgiften är 100 kr per person och tillfälle, vilket inkluderar förmiddagskaffe,
fruktpaus, lättlunch m smörgåstårta, lokal och medverkande. Deltagaravgiften
faktureras i efterhand.

Anmälan:
Anmäl ditt deltagande senast torsdag 17 januari via formulär:
https://goo.gl/forms/Rf3O09ta1ZBDzTr42

En budget som tar ansvar för morgondagens välfärd

Pressmeddelande från Allians i Linköping

Linköpings kommun ska vara en attraktiv plats att växa upp, leva och åldras i. Allians för Linköpings budget för år 2019 är i balans och utgår från att stärka kommunens tillväxt och utveckling samt individens behov, vilja och möjlighet att ta ansvar för sitt eget välbefinnande och sitt liv. Linköpings kommun ska bidra med förutsättningar som gör detta möjligt.

– I Alliansens Linköping sätts människan före systemet och här ska alla människor ha likvärdiga möjligheter att utveckla sina förmågor och forma sina liv efter egna drömmar. Därför innehåller vår budget för 2019 bland annat satsningar på ökad trygghet genom fler ordningsvakter, höjd kvalitet i äldreomsorgen och fler boendeplatser och anhörigbidrag inom LSS. För Alliansen är det självklart att kommunens välfärdstjänster ska garantera en grundtrygghet för alla, säger Niklas Borg (M).

– Alliansen i Linköping har miljö- och klimatarbetet som ett prioriterat område. Med den här budgeten intensifierar vi kommunens arbete för att nå CO2-neutraltiet 2025. Som första kommun startar vi arbetet med att få till försök med minutsläpp i Linköping. Allians för Linköping har som målsättning att minska klyftan mellan de som äger och de som hyr sin bostad genom att sjösätta en ny egnahemsstrategi i Linköping. Det kommer bli den första i sitt slag i Sverige. En del i detta kommer vara att möjliggöra för fler att bo på landsbygden och låta fler få bygga sitt drömboende. Därför vill vi lätta på strandskyddet på landsbygden, säger Muharrem Demirok (C)

– Allians för Linköping kommer arbeta för att skapa en likvärdig och förstklassig skola då vi vet att det är den bästa försäkringen mot utanförskap. Därför innehåller vår budget flertalet satsningar på det området. Bla vill vi avlasta lärarna från uppgifter som inte är undervisningsrelaterade så att lärarna får mer tid till undervisning och för- och efterarbete. Det gör vi främst genom att anställa heltidsmentorer på grund- och gymnasieskolan. Vi gör även en satsning på läsning riktad mot nyanlända elever på grundskolan. Med vår satsning kommer fler elever att lämna grundskolan och gymnasiet med goda kunskaper och väl förberedda för framtiden, säger Åsa Wennergren (L)

– Budgeten för 2019 rymmer en satsning på utbyggd välfärd, men också krav på effektiviseringar. Vi måste sänka kostnaderna i kommunen för att utöka satsningarna på välfärdens kärnuppdrag och det gör vi genom att effektivisera kostnaderna för de centrala förvaltningarna, säger Sara Skyttedal (KD)

Här kan du läsa vårt budgetförslag för 2019: Ladda ner (PDF, 5,05 MB)

Sara Skyttedal (KD)
Kommunalråd i opposition
sara.skyttedal@linkoping.se

Denisé Cassel (KD)
Politisk sekreterare

denise.cassel@linkoping.se
072-235 99 94

Höstfest 2018 – med extra partidistriktsårsmöte

Foto: Per Larsson

Den 17/11 var det dags för Höstfest med extra partidistriktsårsmöte för Kristdemokraterna i Östergötland. Dagen bjöd på tal av föreslagna toppkandidat i vårens EU-val Sara Skyttedal och panelsamtal med företrädare för Kristdemokraterna i de sju östgötska kommuner där partiet är med och styr efter valet.

Vår riksdagsledamot från Östergötland Magnus Oscarsson informerade från riksdagen, vårt regionråd Per Larsson berättade lite från regionen och under den avslutande middagen bjöds både god mat, fin musikunderhållning och spännande lottdragning. Tack till alla som bidrog till en lyckad dag!