• Liselotte Fager

  Namn: Liselotte Fager

  Född: Linköping

  Familj: Gift och har barn

  Uppvuxen: Linköping

  Vad har du för bakgrund utanför politiken?

  Jag är utbildad nationalekonom men har de senaste åren arbetet som partiombudsman åt Kristdemokraterna i Östergötland och politisk sekreterare i Linköpings kommun.

  Vilka frågor brinner du extra mycket för?

  Viktiga hjärtefrågor för mig är äldre samt barn och ungas uppväxtvillkor. Under mandatperioden 2014-2018 satt jag som ledamot i barn- och ungdomsnämnden. Jag har även varit äldrenämndens ordförande en period under åren 2010–2014 när jag efterträdde vårt dåvarande kommunalråd Jan Willy Andersson. Från och med januari 2019 är jag äldrenämndens ordförande på nytt. Jag vill att äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg.

  Vad tycker du är styrkan i Kristdemokraternas KF-grupp?

  Styrkan i vår KF-grupp är att vi alltid sätter den enskilde människans behov i centrum i våra beslut.

  Har du andra kommunala politiska uppdrag utöver kommunfullmäktige?

  Gruppledare
  Kommunstyrelsen, Ledamot
  Vård- och äldreomsorgsnämnden, Ledamot
  Kommunstyrelsens ärendeberedning, Ledamot
  Partiavdelningsstyrelsen Linköping, Adjungerad

  Foto: Fredrik Topplund