• Partiavdelningens styrelse

  Kristdemokraterna i Linköping har ca 450 medlemmar.
  Linköpings partiavdelningsstyrelse består av:

  Ordförande:

  Johan Häggblom
  e-post

  Vice ordförande:

  Liselotte Fager

  Ledamöter:

  Denisé Cassel
  Richard Svenselius
  Gabor Lorant
  Torbjörn Nibelius
  Per Larsson
  Magnus Engström
  Claes Bengtsson

  Ersättare:

  Rihab Chahaf

  Kassör:

  Richard Svenselius

  Valberedning:

  Stefan Redéen
  Anders Riedenfalk
  Martina Melbéus
  Gudrun Eklund

  Revisor:

  Arne Jacobsson
  Henrik Blosfeld