• Partiavdelningens styrelse

  Kristdemokraterna i Linköping har ca 420 medlemmar.
  Linköpings partiavdelningsstyrelse består av:

  Ordförande:

  Johan Häggblom
  e-post

  Vice ordförande:

  Liselotte Fager

  Ledamöter:

  Richard Svenselius
  Lars Roxå
  Torbjörn Nibelius
  Mikael Joumé
  Annika Lejon

  Ersättare:

  Niclas Claesson

  Adjungerade:

  Denisé Cassel (Kommunalråd)
  Per Larsson (Regionråd)

  Kassör:

  Richard Svenselius

  Valberedning:

  Per Larsson
  Martin Zetterlund
  Solveig Danielsson
  Simon Posluk

  Revisor:

  Arne Jacobsson
  Henrik Blosfeld