• Förtroendevalda

  vitsippa

  Kristdemokraternas uppdrag i Linköpings kommun mandatperioden 2023-2026.

  Liselotte Fager
  Gruppledare
  Kommunfullmäktige, Ledamot
  Kommunstyrelsen, Ledamot
  Vård- och äldreomsorgsnämnden, Ledamot
  Kommunstyrelsens ärendeberedning, Ledamot

  Lars Roxå
  Kommunfullmäktige, Ledamot
  Arbetsmarknadsnämnden, Ersättare
  Kommunstyrelsen, Ersättare
  Kommunfullmäktiges valberedning, Ledamot
  Kommunstyrelsens ärendeberedning, Ersättare

  Annika Lejon
  Kommunfullmäktige, Ledamot
  Barn- och ungdomsnämnden, Ledamot
  Kommunfullmäktiges valberedning, Ersättare

  Simon Posluk
  Kommunfullmäktige, Ledamot
  Samhällsbyggnadsnämnden, Ersättare
  Stiftelsen Linköpings trädgårdsförenings park, Ersättare

  Torbjörn Nibelius
  Linköpings Stadshus AB, Ledamot
  Kommunfullmäktige, Ersättare

  Kjell O. Lejon
  Sankt Kors Fastighets AB, Ledamot

  Magnus Landberg
  Tekniska Verken i Linköping AB, Ledamot

  Susanne Härner
  Kultur- och fritidsnämnden, Ledamot

  Johan Häggblom
  Bygg- och miljönämnden, Ledamot

  Mikael Joumé
  Bildningsnämnden, Ersättare

  Liselotte Andersson
  Social- och omsorgsnämnden, Ersättare

  Solveig Danielsson
  Kommunfullmäktige, Ersättare

  Lars Eklund
  Borgerlig vigselförrättare
  Ombud enligt begravningslagen

  Henrik Blosfeld
  Leonard och Ida Westmans stiftelse för Linköpings prydande konstverk

  Pouya Gazerzadeh
  Linköpings djurförsöksetiska nämnd, Ersättare

  Dick Jonsson
  Linköpings tingsrätt, Nämndeman

  Gabor Lorant
  Linköpings Tingsrätt, Nämndeman

  Martina Melbéus
  Linköpings tingsrätt, Nämndeman

  Thomas Swenson
  Linköpings Tingsrätt, Nämndeman