• Förtroendevalda

  vitsippa

  Kristdemokraternas uppdrag i Linköpings kommun mandatperioden 2023-2026.

  Liselotte Fager
  Gruppledare
  Kommunfullmäktige, Ledamot
  Äldrenämnden, Ledamot
  Linköpings Stadshus AB, Ledamot
  Kommunstyrelsen, Ledamot
  Kommunstyrelsens ärendeberedning, Ledamot

  Lars Roxå
  Kommunfullmäktige, Ledamot
  Arbetsmarknadsnämnden, Ersättare
  Kommunstyrelsen, Ersättare
  Kommunfullmäktiges valberedning, Ledamot
  Kommunstyrelsens ärendeberedning, Ersättare

  Annika Lejon
  Kommunfullmäktige, Ledamot
  Barn- och ungdomsnämnden, Ledamot
  Kommunfullmäktiges valberedning, Ersättare

  Simon Posluk
  Kommunfullmäktige, Ersättare
  Samhällsbyggnadsnämnden, Ersättare

  Johan Häggblom
  Bygg- och miljönämnden, Ledamot

  Torbjörn Nibelius
  Linköpings Stadshus AB, Ledamot

  Kjell O. Lejon
  Sankt Kors Fastighets AB, Ledamot

  Per Larsson
  Visit Linköping & Co AB, Ledamot

  Magnus Landberg
  Tekniska Verken i Linköping AB, Ledamot

  Susanne Härner
  Kultur- och fritidsnämnden, Ledamot

  Mikael Joumé
  Bildningsnämnden, Ersättare

  Liselotte Andersson
  Social- och omsorgsnämnden, Ersättare

  Jerry Broman
  Kommunfullmäktige, Ersättare

  Tommy Sennehed
  Styrelsen för Valla Folkhögskola, Ledamot

  Anders Riedenfalk
  Linköpings föreläsningsförening, Ledamot
  Linköpings djurförsöksetiska nämnd, Ledamot

  Lars Eklund
  Borgerlig vigselförrättare
  Ombud enligt begravningslagen

  Henrik Blosfeld
  Leonard och Ida Westmans stiftelse för Linköpings prydande konstverk

  Pouya Gazerzadeh
  Linköpings djurförsöksetiska nämnd, Ersättare

  Grete Lindqvist
  Linköpings tingsrätt, Nämndeman

  Gabor Lorant
  Linköpings Tingsrätt, Nämndeman

  Martina Melbéus
  Linköpings tingsrätt, Nämndeman

  Ingegerd Widmark
  Linköpings Tingsrätt, Nämndeman