• Förtroendevalda

  vitsippa

  Kristdemokraternas uppdrag i Linköpings kommun mandatperioden 2019-2022.

  Denisé Cassel, Kommunalråd
  Gruppledare
  Kommunstyrelsen, 1:e vice ordförande
  Kommunstyrelsens strategiska utskott, Ledamot
  Kommunstyrelsens ärendeberedning, Ledamot
  Linköping Science Park AB, Ordförande
  Krisledningsnämnden, Ersättare
  Kommunfullmäktige, Ledamot

  Liselotte Fager
  Äldrenämnden, Ordförande
  Kommunfullmäktige, Ledamot
  Linköpings Stadshus AB, Ledamot
  Kommunstyrelsen, Ersättare
  Utskott för medborgardialog (Vreta Kloster), Ledamot

  Richard Svenselius
  Samhällsbyggnadsnämnden, Ledamot
  Rådet för funktionshinder och delaktighet, Ledamot
  Stiftelsen Linköpings Trädgårdsförenings Park, Ledamot
  Stiftelsen Östergötlands Museum, Ersättare
  Kommunfullmäktige, Ersättare

  Yvonne Svalin
  Kommunfullmäktige, Ledamot
  Kultur- och fritidsnämnden, Ledamot
  Utskott för medborgardialog (Valkebo), Ledamot
  Linköpings Tingsrätt, Nämndeman

  Rihab Chahaf
  Kommunfullmäktige, Ersättare
  Arbetsmarknadsnämnden, Ersättare
  Utskott för medborgardialog (Syd), Ledamot
  Kommunfullmäktiges valberedning, Ledamot

  Magnus Engström
  Lejonfastigheter AB, Ordförande
  Utskott för medborgardialog (Väst), Ordförande
  Kommunfullmäktige, Ledamot

  Kjell O Lejon
  Kommunfullmäktige, Ledamot
  Bildningsnämnden, Ledamot
  Sankt Kors Fastighets AB, Ledamot

  Johan Häggblom
  Kommunfullmäktige, Ledamot
  Kommunfullmäktiges valberedning, Ersättare
  Samhällsbyggnadsnämnden, Ersättare

  Lars Eklund
  Tekniska Verken AB, Ledamot
  Borgerlig vigselförrättare
  Ombud enligt begravningslagen

  Anders Riedenfalk
  Linköpings föreläsningsförening, Ledamot
  Kommunalförbundet 4e Storstadsregionen, Ledamot
  Linköpings djurförsöksetiska nämnd, Ledamot

  Magnus Landberg
  Arbetsmarknadsnämnden, Ledamot
  Kommunfullmäktige, Ersättare

  Solveig Danielsson
  Social- och omsorgsnämnden, Ledamot
  Kommunala Pensionärsrådet, Ersättare

  Gabor Lorant
  Bygg- och miljönämnden, Ledamot
  Valnämnden, Ledamot
  Linköpings Tingsrätt, Nämndeman

  Henrik Blosfeld
  Barn- och ungdomsnämnden, Ledamot

  Torbjörn Nibelius
  AB Stångåstaden, Ledamot

  Per Larsson
  Visit Linköping & Co AB, Ledamot

  Tommy Sennehed
  Styrelsen för Valla Folkhögskola, Ledamot

  Arne Jacobsson
  Leonard och Ida Westmans fond för Linköpings prydande med konstverk, Ledamot

  Fredrik Andrén
  Valnämnden, Ersättare

  Lars Roxå
  Äldrenämnden, Ersättare

  Thomas Swenson
  Bildningsnämnden, Ersättare

  Stefan Hyll
  Bygg- och miljönämnden, Ersättare

  Ingbritt, Törnfeldt
  Social- och omsorgsnämnd, Ersättare

  Tanya Yngström
  Barn- och ungdomsnämnden, Ersättare

  Süleyman Wannes
  Kultur- och fritidsnämnden, Ersättare

  Ingegerd Widmark
  Linköpings Tingsrätt, Nämndeman

  Martina Melbéus
  Linköpings tingsrätt, Nämndeman

  Grete Lindqvist
  Linköpings tingsrätt, Nämndeman

  Berit K Lehnér
  Kommunrevision, Revisor
  Stiftelsen Linköpings Trädgårdsförenings Park, Revisor
  AB Stångåstaden, Lekm.rev
  Lejonfastigheter AB, Lekm.rev
  Linköping Science Park AB, Lekm.rev
  Linköpings Stadshus AB, Lekm.rev
  Sankt Kors Fastighets AB, Lekm.rev
  Tekniska Verken i Linköping AB, Lekm.rev
  Visit Linköping & Co AB, Lekm.rev