• Lättläst om vår politik

  Här kan du läsa om vad Kristdemokraterna tycker om olika saker.

  Kristdemokraterna vill att människor
  ska ta ansvar för sig själva och för varandra.
  Det är inte bara staten som ska ta ansvar.
  Vi människor behöver gemenskap med varandra.
  Vi vill att livet ska vara så bra som möjligt för
  barn, ungdomar och familjer.
  Vi vill att barn ska växa upp i trygga familjer.
  Vi vill också ha bra vård och omsorg
  och många företag.

  Vår politik har värderingar som grund.
  Exempel på en värdering är just
  att familjer är viktiga.
  En annan värdering är att varje människa
  är unik och värdefull.
  Vi tycker att många andra partier i Sverige
  har glömt bort de här viktiga värderingarna.
  Kristdemokraterna är inte ett kristet parti,
  du måste inte tro på Gud för att stödja oss.
  Vi heter Kristdemokraterna för att vi menar
  att våra värderingar kommer från kristendomen.

  Så här tycker Kristdemokraterna
  i några viktiga politiska frågor:

  Familj

  Familjen är den viktigaste gemenskapen i samhället.
  Därför ska familjer själva få bestämma
  så mycket som möjligt om sin vardag.

  Jobb

  För att människor ska få jobb måste det finnas företag.
  För att anställa fler
  behöver företagen enklare regler och lägre skatter.
  Då kan arbetslösheten minska.
  När du betalar lägre skatt på din lön
  får du mer pengar kvar att bestämma själv över.
  Handel är bra för samhällets ekonomi,
  och leder till fler nya jobb.

  Äldreomsorg

  Sverige är ett bra land att bli gammal i,
  men det kan bli ännu bättre.
  De äldre måste få vara med och bestämma mer
  hur deras omsorg ska vara.
  När du blir gammal
  ska du själv få välja hur du vill bo
  och vilken vård du vill ha.

  Brott

  Den som begår brott kan inte skylla på någon annan,
  den har ansvar själv.
  Vissa straff behöver därför skärpas,
  särskilt för dem som begår brott flera gånger.
  Men det är också viktigt att arbeta
  så att vi hindrar brott.
  Ungdomar som gör ett brott
  behöver hjälp tidigt och snabbt.
  Men om vi ser till
  att barn får en trygg uppväxt
  minskar risken att de begår brott.

  Andra länder

  Sverige ska också ta ansvar för dem
  som har det svårt i andra länder.
  Vi ska ge pengar i bistånd
  och bidra med fredsbevarande militär när det behövs.

  Vård

  Alla ska kunna vara trygga
  även när de är sjuka
  Vården kan bli ännu bättre.
  Landstingen ska inte ta allt ansvar för vården,
  staten ska ta över en del av ansvaret.
  Ingen sjuk människa ska behöva vänta
  på att få vård.

  Skola

  Skolorna måste bli bättre.
  Vi vill att lärarna ska undervisa eleverna
  i fler timmar än idag.
  Den elev som behöver stöd ska få det.

  Barnomsorg

  Barnfamiljer ska kunna välja fritt
  vilken sorts barnomsorg de vill ha.
  Om föräldrar vill vara hemma med sina barn i flera år
  ska de få det.
  Därför ska det finnas många olika sorters
  dagis, dagmammor och föräldrakooperativ.

  Bostäder

  Sverige bygger för få bostadshus,
  även jämfört med våra grannländer.
  Vi vill göra det enklare och billigare att bygga hus.
  En person som vill äga sin bostad ska få göra det.
  Men det ska också finnas lägenheter att hyra
  för den som vill det.