• Annika Lejon

  Namn: Annika Lejon

  Född: På Skärtorsdagen 1964.

  Familj: Gift och har 3 barn.

  Uppvuxen: I Västerås och Uppsala men bor sedan 25 år i Linköping.

  Vad har du för bakgrund utanför politiken? 

  Jag har en bakgrund inom skola och utbildning. Med en lärarutbildning i botten har jag bott några år i USA och både studerat och undervisat där. Jag har dessutom arbetat som grundskollärare i Sverige under många år, en kortare tid som gymnasielärare och sedan 2010 vid Linköpings universitet. På LiU arbetar jag med att färdigställa min forskarutbildning i pedagogiskt arbete, och tidigare även med undervisning inom lärarutbildningen. Under senare år är jag även inriktad mot undervisning i Svenska som andraspråk, något som gör att jag träffar många med utländsk bakgrund, både LiU-anställda och studenter, men även migranter med akademisk bakgrund som deltar i arbetsmarknadsanpassade utbildningar. 

  Vilka frågor brinner du extra för?

  Jag brinner särskilt för frågor som rör skola och utbildning. Här är jag väl insatt och här finns många viktiga uppgifter, där jag verkligen skulle vilja göra en insats. Arbetsmarknadsfrågor är ett annat centralt intresse hos mig, samt kultur och fritidsfrågor. 

  Vad är styrkan i Kristdemokraternas KF-grupp? 

  Styrkan i Kristdemokraternas KF-grupp är att vi har olika bakgrund och erfarenheter med kunskap från olika yrkesområden. Vi är ett energiskt gäng som trivs tillsammans och som kompletterar varandra. Vårt fokus är att gemensamt verka för kommunens bästa utifrån våra kristdemokratiska värderingar. 

  Har du andra politiska uppdrag utöver kommunfullmäktige? 

  Barn- och ungdomsnämnden, Ledamot
  Kommunfullmäktiges valberedning, Ersättare

  Foto: Kjell O. Lejon