KD är de äldres röst i Mölndal

KD är de äldres röst i Mölndal

Svar till Elsa-Gun (Mölndalsposten 8/8):

Elsa-Gun väcker många viktiga frågor i sitt inlägg och efterfrågar svar från politiken.

Att våra äldre ska få åldras i trygghet och med värdighet är en stark drivkraft för oss Kristdemokrater. God vård, ett behovsanpassat boende och självbestämmande över sin vardag är en självklarhet – hela livet.

Rapporter visar att det råder brist på äldreboendeplatser i Sverige och detta samtidigt som antalet äldre ökar. Många äldre vill bo kvar i sitt hem så länge som möjligt men det finns också en stor grupp äldre som upplever otrygghet, ensamhet och därför behöver en annan boendeform. Kristdemokraterna vill därför införa en äldreboendegaranti där varje person över 85 år har en lagstadgad rätt att få en plats på ett särskilt boende, trygghetsboende eller serviceboende när och om de så vill. För att öka äldres trygghet vill vi också införa en möjlighet till hemtjänst utan biståndsbedömning till alla över 75 år.

Under vårens budgetdiskussion i Mölndal har KD lyft frågan att det måste projekteras för och byggas fler äldreboende även om det för tillfället inte finns någon kö till dessa. Detta ska också ses mot bakgrund av beslutet att stänga ner Fallströmmen äldreboende, ett beslut som nu innebär färre platser men som vi står bakom då boendet bl a har jämförelsevis dyra lokaler – de pengarna kan vi istället använda till mer personal och att skapa fler platser.

KD bildades för att ge en röst åt de som ingen röst har och har länge drivit på frågorna som förbättrar vardagen för de äldre. Vi kan ärligt säga att KD är de äldres röst – i Sverige och i Mölndal. Vårt besked till väljarna är att vi inte kan lova allt till alla men att vi prioriterar välfärdsfrågorna. Läs mer på www.molndal.kristdemokraterna.se.

Johanna Karlsson Deucher (KD)
Adam F Laurén (KD)
Anders Karlsson (KD)

Våra listor

Här är de aktuella listorna för Kristdemokraterna i kommun-, landstings- och riksdagsvalen. (Klicka för större bild)

   

Utökade öppettider på vårdcentralerna

Kristdemokraterna vill utöka öppettiderna på vårdcentralerna

#5 Regionkandidaten Anders Karlsson, berättar att KD vill ha ”En trygg vård nära dig i Västra Götaland”

– För människor innebär en välfungerande och tillgänglig vårdcentral mer trygghet, bättre hälsa, och ökad värdighet.

– Därför vill kristdemokraterna utöka öppettiderna på vårdcentraler till att omfatta kvällar och helger.

– Rösta på kristdemokraterna den 9 september