Mölndal är bortprioriterat i järnvägsfrågan

 

Vi skriver i Mölndalsposten om varför vi måste fortsätta planeringen av järnvägsspåren:

Regeringen anser inte att Västsverige behöver en ny järnväg mellan Göteborg och Borås, trots att det är ett av de största pendlingsstråken. Därför måste planeringen av en ny järnvägsplan och fyrspår mellan Almedal och Mölndal fortsätta.
När Västlänken är klar om tio år kommer tågen ifrån Uddevalla, Vänersborg, Älvängen och Skövde att fortsätta ner till Mölndal för att vända. Vi kommer att behöva en fastställd järnvägsplan till Mölndal för att inte lägga en död hand över den fortsatta utvecklingen av centrala Mölndal med Forsåkersområdet.

Regeringens beslut innebär att det inte kommer att byggas någon höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Jönköping. Det räcker gott och väl att bygga ny bankapacitet för 250 km/t. Kostnaden är 25 procent lägre att lägga rälsen på makadam istället för på betongplattor, som höghastighetståg kräver. Med detta beslut kan Sverigeförhandlingen avslutas snarast, eftersom den inte fyller någon funktion längre.

Det är viktigt att järnvägsplan och byggnation mellan Almedal och Mölndal finns med i den kommande nationella planen för infrastruktur för 2018-2029.

Kristdemokraterna Mölndal