Våra listor

Här är de aktuella listorna för Kristdemokraterna i kommun-, landstings- och riksdagsvalen. (Klicka för större bild)

   

Utökade öppettider på vårdcentralerna

Kristdemokraterna vill utöka öppettiderna på vårdcentralerna

#5 Regionkandidaten Anders Karlsson, berättar att KD vill ha ”En trygg vård nära dig i Västra Götaland”

– För människor innebär en välfungerande och tillgänglig vårdcentral mer trygghet, bättre hälsa, och ökad värdighet.

– Därför vill kristdemokraterna utöka öppettiderna på vårdcentraler till att omfatta kvällar och helger.

– Rösta på kristdemokraterna den 9 september

Lars Adaktusson: Slopa pensionärskatten

Lars Adaktusson: Slopa pensionärskatten

Lars Adaktusson är 3:e namn på riksdagslistan i Västra Götalands län västra.

– Vi kristdemokrater säger slopa pensionärskatten. Det ska vara samma skatt för inkomster och pension.

KD vill bekämpa den psykiska ohälsan

Kristdemokraternas femte namn till regionfullmäktige Anders Karlsson, berättar att KD vill bekämpa den psykiska ohälsan i Västra Götaland.

”I mitt arbete som lärare har jag sett hur den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar har ökat. Fyra av tio kontakter med vårdcentraler har någonting med psykisk ohälsa att göra.

Därför vill vi kristdemokrater öka tillgängligheten och fortsätta satsningen på att korta köerna till barn- och respektive vuxenpsykiatrin.

Rösta på kristdemokraterna den 9 september”

Anders Karlsson ny gruppledare för KD Mölndal

Med anledning av att Peter Berg Johnson lämnar uppdraget som gruppledare i fullmäktige valdes Anders Karlsson till ny gruppledare vid Kristdemokraternas kommunpolitiska arbetsgrupps sammanträde den 28 februari.

Anders är idag vice gruppledare och ledamot av kommunfullmäktige, ordförande i valnämnden och ledamot av kultur- och fritidsnämnden.