Staten ska inte bestämma vad som är jämställdhet

I dagarna har denna insändare av Jenny Holf, KD Mölndal publicerats på Mölndals-Postens debatt-sida:

”Det är oerhört synd om mig som är både kvinna och ensamstående mamma. Jag är inte kompetent, kan inte tala för mig själv, kan inte skaffa ett jobb, måste kvoteras in. Tur då att jag har en stor socialistisk stat som tar hand om mig. Det ger mig gott om tid att sticka på min stora, varma offerkofta.”

Ovanstående var min kommentar till ett inlägg av Annika Strandhäll, där hon kritiserade Ebba Busch och menade att i ett land där KD är med och styr får kvinnorna snällt gå och ställa sig vid spisen. Inlägget är ironiskt, absolut. Men ironi bygger på en kärna av allvar. Den socialistiska jämställdheten leder till att beslutsrätten flyttas från individen till staten. Där innebär ett utfall som inte är 50/50 ett misslyckande. Det, menar jag, förflyttar samtal och åtgärder åt fel håll.

I ett land där KD är med och styr är det föräldrarna som beslutar hur länge de vill vara hemma med sina barn och vem som ska vara hemma i vilken tidsperiod. Det står dessutom vårdnadshavare fritt att överlåta föräldradagar till vilken annan vuxen som helst.

I ett land där KD är med och styr fungerar förlossningsvården för både födande och medföljande. Ett dräktigt sto får inte förflyttas inom 35 dygn före beräknad nedkomst medan en människa som befinner sig mitt i pågående värkarbete ska ta ett bad och leva i ovisshet om när det finns en ledig plats och till vilket sjukhus kosan ska styras.

I ett land där KD är med och styr har alla människor rätt att uppleva trygghet. I Mölndal bor det drygt 25 000 kvinnor, 20 år eller äldre. Översatt från nationell statistik innebär det att kommunen har 500 invånare som utsätts för våld av en närstående i sitt hem.

I ett land där KD är med och styr är straffen för sexualbrott hårdare, där finns det fängelseplats för den som är dömd och där verkställs utvisningsbeslut.

Det är hög tid att inse att vi inte har tid att mäta utfall. Vi har inte tid att kvotera in personer på platser där de inte vill vara eller där de inte är de som gör jobbet bäst. Vi har inte tid att skamma män av den enda anledningen att de är män. Tiden behövs till att ta itu med de verkliga problemen. Att kritisera de aktiviteter som idag genomförs under parollen jämställdhet innebär inte ett motstånd mot jämställdhet.

I ett land där KD är med och styr bestämmer inte staten vad jämställdhet och god livskvalitet är. Det gör du.

Ett annorlunda årsmöte

Det blev ett annorlunda årsmöte när 2020 skulle summeras och 2021 inledas. Kristdemokraterna i Mölndal gör så som många andra och tar den digitala tekniken till hjälp. Från olika platser runt om i vår kommun anslöts det till vårt årsmöte. Även om mötas på detta sättet går bra så känner man saknaden av både gemenskap och den traditionsenliga smörgåstårtan.

En förändring jämfört med förra året är att styrelsen nu består av sju istället för fem ledamöter. De som sitter i styrelsen kommande år är Kent Klarenius (ordförande), Anders Karlsson (vice ordförande), Jenny Holf, Johanna K Deucher, Adam F Laurén, Peter Nyqvist och Tina Svensson.

Pengar till Mölndal tack vare KD

I förra veckans Mölndals-Posten fanns följande insändare av vår gruppledare Adam F Laurén med där vi talar om vår vilja att tillföra pengar till kommunernas kärnverksamhet.

Kent Klarenius omvald som ordförande för KD Mölndal

Kristdemokraterna i Mölndal höll under torsdagskvällen den 20 februari sitt årsmöte.
Under årsmötet omvaldes Kent Klarenius till ordförande för partiavdelningen i Mölndal.

Det är glädjande att jag fått förnyat förtroendet att leda Kristdemokraternas partiavdelning i Mölndal. Vi har fått en styrelse med hög kompetens och stort driv. Min målsättning är att öka ansträngningarna för att nå ut med vår politik till Mölndalsborna så att vi i nästa val kan öka antalet platser i fullmäktige säger Kent Klarenius ordförande för Kristdemokraterna i Mölndal.

Årsmötet inleddes med ett föredrag av Distriktsordförande i Västra Götalands läns västra valkrets Gun-Marie Daun. Hon höll ett föredrag om Västra Götalandsregionens organisation, arbete och målsättningar. Hon berättade också om sina uppdrag i regionen, där hon bland annat är ledamot i regionfullmäktige samt ordförande för Göteborgs Symfoniker.

Styrelsen i sin helhet:
Ordförande: Kent Klarenius (omval)
Vice ordförande: Anders Karlsson (omval)
Ledamot: Adam F Laurén (omval)
Ledamot: Johanna K Deucher (omval)
Ledamot: Stina Lukassen (omval)

Ersättare: Peter Nyqvist (nyval)
Ersättare: Jenny Holf (nyval)

För mer information:

Kent Klarenius
Ordförande Kristdemokraterna i Mölndal
031-879871
kent.klarenius@kristdemorkaterna.se

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Kära partivänner och sympatisörer

Nu går det snabbt mot jul och välbehövlig avkoppling. Det är ett historiskt år, eller två år, vi har att se tillbaka på.

Från juli 2018 till december 2019 har Kristdemokraterna gjort det som alla innan valet 2018 sa att vi inte kunde göra – men verkligheten överträffar ofta fördomarna. Vi gjorde det. Fortsatt framgång i väljaropinionen SCB november 2019 placerar vi oss över valresultatet 2018, och bekräftar vår placering som sjätte största parti.

På ett och ett halvt år har partiet säkrat en nivå som är mer än dubbelt så hög som när valrörelsen 2018 inleddes. Tydlighet och konkreta besked har gett resultat.

Om några dagar får vi koppla av och ladda batterierna för nya tag när vi går in i nytt decennium.

Därför önskar jag alla på styrelsens och lokalavdelningens vägnar en god jul och ett gott nytt år!

//Anders Karlsson
Vice ordförande KD Mölndal