Kommunbudget 2020

Idag, den 20 november, beslutade kommunfullmäktige om den budget som kommer att gälla i Mölndal kommande år, men även en plan för 2021 och 2022 fastlades. Resultatet blev att det budgetförslag som lades fram av kommunstyrelsen, vilket även var det budgetförslag som Grönblå samverkan (M, L, C, Mp & KD) lade fram, röstades igenom.


Från talarstolen berättade KD:s gruppledare Adam F Laurén om vår inställning till budgeten.

Adam menar att Mölndals kommun, likt många andra kommuner står inför stora utmaningar de kommande åren, en inbromsande ekonomi, nytt utjämningssystem och stora investeringar. Detta gör att det är viktigt att vi fokuserar vårt arbete så att våra ekonomiska resurser läggs på kommunens kärnverksamhet.

Vi genomför en skattehöjning inför 2020, och som kristdemokrater är vi glada att kunna få igenom att mer pengar kommer att gå till bland annat minskade barngrupper i både förskola och skola, samt att mer pengar går till elevhälsan. Vi kommer även att lägga mer pengar till att bygga ytterligare LSS-boende.

Det är också viktigt för oss att vi gör satsningar för att minska sjukfrånvaron bland våra medarbetare i kommunen genom att ge dem goda förutsättningar att utföra sitt arbete. Detta gör vi bland annat genom ökad digitalisering, där vi underlättar för brukare att, om de vill, kunna göra matinköp hemifrån så att hemtjänstpersonal kan spendera mer till tillsammans med våra äldre istället för att stå i matkö.

Slutligen så menar Adam att vi skall vara stolta över att vi bor i en välskött och expansiv kommun. Vi kristdemokrater har som mål att fortsätta bygga en kommun där alla vill bo och leva.

Medlemsträff i oktober

Under det senaste året har kristdemokraterna haft en stor tillströmning av nya medlemmar, så även i Mölndal.
Den 19 oktober anordnades i Mölndal en träff för både nya och gamla medlemmar. Där fick vi lyssna på ett intressant föredrag av riksdagsledamoten Hampus Hagman som berättade om sitt arbete och om vår rikspolitik. Dessutom berättade Anders Karlsson om den kristdemokratiska ideologin och Adam F. Laurén om aktuella frågor i kommunen.

Hampus Hagman berättar om riksdagsarbetet

Nämnder för mandatperioden 2019-2022

På kommunfullmäktigesammanträdet 2018-12-12 utfördes val till nämnderna i Mölndal för kommande mandatperiod. För kristdemokratisk räkning ser det ut på följande sätt:

Nämnd Namn Uppdrag
Byggnadsnämnden Adam F Laurén Ordförande
Skolnämnden Miriam Lilja Ledamot
Kultur- & Fritidsnämnden Anders Karlsson Ledamot/AU
Miljönämnden Peter Nyqvist Ersättare
Servicenämnden Jenny Holf Ersättare
Social- och arbetsmarknadsnämnden Stina Lukassen Ledamot
Tekniska nämnden Peter Nyqvist Ledamot
Utbildningsnämnden Ivar Gustafsson Ersättare
Vård- och omsorgsnämnden Adam F Laurén Ledamot/AU
Krisledningsnämnden Adam F Laurén Ersättare
Valnämnden Anders Karlsson Ordförande