Ny grafisk profil

 

Svenska folket, media och även vi själva har länge kallat oss KD. Nu tar vi steget och gör det rent visuellt. Självklart är vi fortfarande Kristdemokraterna, men numera med en ny logotyp. Vårt nya utseende förmedlar snabbt vilka vi är och vad vi står för.

Strecket symboliserar vår värdegrund.
KD vilar på en stabil grund. Kristdemokrati är demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. Strecket symboliserar partiets värdegrund.

Ramen symboliserar politikens gränser.
Politiken ska inte lägga sig i det som människor kan och vill bestämma själva. Vi står för människors rätt att forma sina liv, men i samhället behövs det också ramar att förhålla sig till. Marknadsekonomi är den bästa metoden för att skapa en god samhällsekonomi men vi behöver även sociala och ekologiska ramar för att kunna bygga ett gott samhälle.

Mölndal är bortprioriterat i järnvägsfrågan

 

Vi skriver i Mölndalsposten om varför vi måste fortsätta planeringen av järnvägsspåren:

Regeringen anser inte att Västsverige behöver en ny järnväg mellan Göteborg och Borås, trots att det är ett av de största pendlingsstråken. Därför måste planeringen av en ny järnvägsplan och fyrspår mellan Almedal och Mölndal fortsätta.
När Västlänken är klar om tio år kommer tågen ifrån Uddevalla, Vänersborg, Älvängen och Skövde att fortsätta ner till Mölndal för att vända. Vi kommer att behöva en fastställd järnvägsplan till Mölndal för att inte lägga en död hand över den fortsatta utvecklingen av centrala Mölndal med Forsåkersområdet.

Regeringens beslut innebär att det inte kommer att byggas någon höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Jönköping. Det räcker gott och väl att bygga ny bankapacitet för 250 km/t. Kostnaden är 25 procent lägre att lägga rälsen på makadam istället för på betongplattor, som höghastighetståg kräver. Med detta beslut kan Sverigeförhandlingen avslutas snarast, eftersom den inte fyller någon funktion längre.

Det är viktigt att järnvägsplan och byggnation mellan Almedal och Mölndal finns med i den kommande nationella planen för infrastruktur för 2018-2029.

Kristdemokraterna Mölndal