Nu är namnen klara!

 

Igår sattes listorna inför valet till riksdag och landsting gällande område Västra Götaland, västra. På riksdagsnivå toppas listan av Ebba Busch Thoor och på landsting/regionnivå har Stefan Svensson fått vårt förtroende.

Våra egna mölndalspolitiker tog sig också in på listorna. Anders Karlsson har plats 5 på regionlistan och Adam F Laurén tog plats 7 på riksdagens lista. Grattis!

 

Hopp om ny järnväg via Mölndal

 

Vi i Kristdemokraterna fortsätter trycka på i frågan om ny järnväg och att den måste komma till skott snabbare. Vårt förslag är att man bryter ut de första satsningarna på nya stambanor genom att finansiera de första delsträckorna med lån på finansmarknaden och inte via statsbudgeten. När Västlänken är klar år 2026 kommer vi få 5-minuterstrafik in till Göteborg.

Här är vår insändare i MölndalPosten den 28 september:

”Trafikverket bekräftar att pengarna inte räcker till för ny järnväg mellan Almedal och Borås. Med regeringens förslag till infrastruktursatsningar inför de kommande 12 åren, kommer det att ta 40-50 år innan vi har ny järnväg till Stockholm via Borås. Regeringen har inte majoritet i Riksdagen för att få igenom sitt förslag. Därför kommer det att krävas en politisk kompromiss i Riksdagen nästa år.

Vårt förslag är att man bryter ut de första satsningarna på nya stambanor. Genom att finansiera de första delsträckorna på de nya stambanorna med lån på på finansmarknaden och ej via statsbudgeten. Ostlänken, Almedal-Borås och Lund-Hässleholm kan därför byggas i en snabbare takt. När det gäller sträckan mellan Almedal och Borås är det viktigt att man börjar i rätt ände. Den mest mest lönsamma sträckan är Almedal och Mölndal. När Västlänken är klar 2026 kommer vi att få 5 minuterstrafik till Göteborg. Nästa naturliga etapp är sedan mellan Mölndal och Landvetter flygplats och slutetappen blir sedan mellan Landvetter och Borås.”

KD Mölndal

 

Ny grafisk profil

 

Svenska folket, media och även vi själva har länge kallat oss KD. Nu tar vi steget och gör det rent visuellt. Självklart är vi fortfarande Kristdemokraterna, men numera med en ny logotyp. Vårt nya utseende förmedlar snabbt vilka vi är och vad vi står för.

Strecket symboliserar vår värdegrund.
KD vilar på en stabil grund. Kristdemokrati är demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. Strecket symboliserar partiets värdegrund.

Ramen symboliserar politikens gränser.
Politiken ska inte lägga sig i det som människor kan och vill bestämma själva. Vi står för människors rätt att forma sina liv, men i samhället behövs det också ramar att förhålla sig till. Marknadsekonomi är den bästa metoden för att skapa en god samhällsekonomi men vi behöver även sociala och ekologiska ramar för att kunna bygga ett gott samhälle.

Mölndal är bortprioriterat i järnvägsfrågan

 

Vi skriver i Mölndalsposten om varför vi måste fortsätta planeringen av järnvägsspåren:

Regeringen anser inte att Västsverige behöver en ny järnväg mellan Göteborg och Borås, trots att det är ett av de största pendlingsstråken. Därför måste planeringen av en ny järnvägsplan och fyrspår mellan Almedal och Mölndal fortsätta.
När Västlänken är klar om tio år kommer tågen ifrån Uddevalla, Vänersborg, Älvängen och Skövde att fortsätta ner till Mölndal för att vända. Vi kommer att behöva en fastställd järnvägsplan till Mölndal för att inte lägga en död hand över den fortsatta utvecklingen av centrala Mölndal med Forsåkersområdet.

Regeringens beslut innebär att det inte kommer att byggas någon höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Jönköping. Det räcker gott och väl att bygga ny bankapacitet för 250 km/t. Kostnaden är 25 procent lägre att lägga rälsen på makadam istället för på betongplattor, som höghastighetståg kräver. Med detta beslut kan Sverigeförhandlingen avslutas snarast, eftersom den inte fyller någon funktion längre.

Det är viktigt att järnvägsplan och byggnation mellan Almedal och Mölndal finns med i den kommande nationella planen för infrastruktur för 2018-2029.

Kristdemokraterna Mölndal